Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekPromoveren

Overlegorganen voor promovendi

De Groninger Associatie voor Promovendi

GOPHER is de promovendi organisatie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het biedt PhD studenten een platform om zich te ontwikkelen, om te netwerken en om andere PhD studenten te leren kennen door middel van opleidingsgerichte en recreatieve activiteiten. Iedere PhD student kan deelnemen aan de evenementen van GOPHER en heeft de mogelijkheid om voorstellen te doen en om nieuwe evenementen te organiseren. Als je graag bij deze organisatie betrokken zou willen zijn of aan een evenement zou willen deelnemen, kun je contact opnemen met het bestuur: gopher@rug.nl
of lid worden van onze Facebook groep

Wanneer je een nieuwe student bent, kun je voor aanvullende praktische informatie terecht op onze website

Promovendi Netwerk Nederland

Het doel van Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is het signaleren van algemene problemen t.a.v. promovendi-vraagstukken. In het PNN zijn alle plaatselijke promovendi overleggen van Nederlandse universiteiten vertegenwoordigd.

Facultair promovendi-overlegs

Ontwikkelingen die voor alle promovendi van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen interessant zijn worden besproken in het Facultair promovendi-overleg. Dit overleg kan bijeengeroepen worden door het faculteitsbestuur, door de mentoren, door de vertegenwoordigers van de promovendi in de Faculteitsraad of door promovendi zelf. Voor het bijeenroepen van alle promovendi kan gebruik gemaakt worden van een e-mail-adressenbestand dat verkregen kan worden bij de Graduate School.

Laatst gewijzigd:01 december 2016 11:44
printOok beschikbaar in het: English