Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekPromoveren

Promoveren

bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De promotieopleiding van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen wordt verzorgd door de Graduate School Behavioural and Social Sciences.

Promovendi kunnen op verschillende manieren verbonden zijn aan de RUG, namelijk als:

Voor specifieke informatie over de wijze waarop een promotie ingebed is in de faculteit, de rechtspositie van promovendi, opleidingsmogelijkheden en speciale faciliteiten en organisaties voor promovendi kunt u de verschillende categorieën in het menu links van deze tekst aanklikken.

Voor alle promovendi gelden het promotiereglement.

Onderzoeksthema's

Promovendi doen onderzoek binnen bestaande onderzoekslijnen, onder begeleiding van ervaren onderzoekers. Voor meer informatie over de onderzoeksprogramma's binnen de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen kunt u hier terecht:  

Solliciteren

Aan de faculteit GMW komen regelmatig vacatures voor promotieplaatsen beschikbaar voor getalenteerde studenten die enthousiast zijn over onderzoek. Studenten met een master's in een relevant onderzoeksgebied kunnen hierop solliciteren. Deze vacatures vindt u op de vacaturepagina’s van de RUG. Voor de Engelstalige variant kunt u ook terecht op Academic Transfer.

Contact

Klachten over en suggesties voor verbetering van de promotieopleiding kunt u aan ons doorgeven met behulp van het reactieformulier rechts op deze pagina. Als u uw reactie liever persoonlijk kenbaar maakt, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de directeur van de Graduate School, Prof. dr. M.E. Timmerman.  

Laatst gewijzigd:20 februari 2019 16:50
printView this page in: English