Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologieOnderzoekProefpersonen

Onderzoek naar dieet en stemming

Serotonine is een natuurlijke stof in de hersenen. Serotonine speelt een rol bij stemming. Serotonine wordt aangemaakt in de hersenen met behulp van een aminozuur uit de voeding, tryptofaan. De invloed van serotonine op stemming kan onderzocht worden door tryptofaan uit de voeding weg te laten of door juist extra tryptofaan aan de voeding toe te voegen.

Wij vragen ons af wat er met stemming gebeurt als tryptofaan uit de voeding wordt weggelaten ofwel aan de voeding wordt toegevoegd. Dit onderzoek hoopt dus nieuwe inzichten te geven in de rol van serotonine bij stemming. Naast stemming zullen wij ook sociaal gedrag meten. Wij doen dit omdat problemen met sociaal gedrag mogelijk kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van stemmingsproblemen. Serotonine speelt ook bij sociaal gedrag een rol.

Dit onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. In het ene deelonderzoek wordt tryptofaan uit de voeding weggelaten door toediening van een tryptofaan-arm eiwitdrankje. De acute effecten van dit drankje op stemming en sociaal gedrag worden vergeleken met de acute effecten van een eiwitdrankje waar wel tryptofaan aan is toegevoegd. Dit deelonderzoek omvat twee testdagen in het lab waarbij stemming en sociaal gedrag gemeten worden met behulp van vragenlijsten en computertaken.

In het andere deelonderzoek wordt tryptofaan aan de voeding toegevoegd door toediening van tryptofaancapsules. De effecten van deze capsules worden vergeleken met de effecten van capsules waar geen tryptofaan in zit. Deze effecten worden gemeten met behulp van een dagboek waarin u verslag doet van uw stemming en sociaal gedrag tijdens uw dagelijkse interacties met andere mensen. U doet dit gedurende twee perioden van elk twee weken.

Verwacht wordt dat het onderzoek zal bijdragen aan kennis over stemmingsstoornissen zoals depressie. Op termijn zou dit onderzoek de behandeling of preventie van depressie kunnen helpen verbeteren.

Bent u wellicht geïnteresseerd in het onderzoek, of in een van beide deelonderzoeken? Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Koen Hogenelst,k.hogenelst@rug.nl of 050-363-7155. De hoofdonderzoeker is dr. Marije aan het Rot. Het onderzoek is een samenwerking tussen de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Laatst gewijzigd:11 oktober 2013 13:45
printView this page in: English