Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology Research Units Psychometrics and statistics

De validiteit van de SDQ voor signalering van psychosociale problemen onder 12‐17 jarigen in de JGZ

Psychometrics and Statistics

De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is sinds 2005 een standaard instrument in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor signalering van psychosociale problemen, vanwege de goede psychometrische eigenschappen. In Nederland is de SDQ goed gevalideerd voor de groep 3 tot 14, maar voor de groep ouder dan 14 jaar ontbreekt validatie, terwijl de zelfrapportage versie van dit instrument wel gebruikt wordt door de JGZ. Daarnaast is niet bekend of de vragenlijst goed wordt begrepen door laaggeletterde jongeren. Het doel van dit onderzoek is de SDQ te valideren voor de leeftijdsgroep van 12‐17 jaar voor het signaleringsgebruik binnen de JGZ. Hiermee zal de kwaliteit van de signalering van psychosociale problemen door de JGZ verbeteren. Een goede signalering vereist een breed gevalideerd instrument. We onderzoeken daarom met verschillende methoden de begrips‐ en criteriumvaliditeit, en in hoeverre deze verschilt over informanten. Voor de specifieke subgroep laaggeletterden doen we aanvullend validiteitsonderzoek, omdat er aanwijzingen zijn uit de praktijk dat zelfrapportage problematisch is in deze groep. Met de verworven gegevens evalueren we de signaleringprocedure in de JGZ. De validatieresultaten zullen verspreid worden binnen de JGZ en het juiste gebruik van de SDQ binnen de JGZ wordt gefacilieerd.

Researchers and partners

Behavioural and Social Sciences, Psychology
Partners outside of the University of Groningen
  • Dr. A. De Bildt, Accare, Groningen
  • Dr. M. De Wolff, TNO Child Health, Leiden
  • Dr. M. Theunissen, TNO Child Health, Leiden
  • Dr. S. Ruiter, De Kinderacademie, Groningen

Results

Successful grant proposals and other achievements
  • ZonMw (NWO) Programmalijn 3a: ‘hulpmiddelen’ De validiteit van de
  • SDQ voor signalering van psychosociale problemen onder 12-17 jarigen in de
  • JGZ (M.E. Timmerman, A. De Bildt, M. De Wolff, M. Theunissen)
Last modified:09 August 2021 1.47 p.m.
printView this page in: Nederlands