Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Zet jongere centraal bij het voorkomen voortijdig schoolverlaten

15 mei 2019
logo

Jongeren centraal zetten. Dat is een van de voornaamste uitkomsten van het onderzoek u-can-act naar het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV). Daarvoor is het essentieel dat de begeleiding om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen dichtbij de jongeren opereert. Daarnaast spelen op beleidsniveau zaken mee als het vormgeven van de regionale samenwerking, het faciliteren van vroegtijdige herkenning van mogelijke schoolverlaters, het ondersteunen van verdere professionalisering van jongerenbegeleiding en integratie van preventieve en curatieve benaderingen. Deze uitkomsten worden gepresenteerd op het slotsymposium van het VSV project u-can-act in Nieuwegein op donderdag 16 mei 2019. U-can-act is een projectgroep, gecoördineerd door de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen die de afgelopen jaren op zowel praktijk- als op beleidsniveau onderzoek deed naar het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie OCW en gefinancierd door het NRO.

Symposium 16 mei 2019

U-can-act wordt op 16 mei a.s. afgesloten met een symposium dat volledig in het thema staat van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De onderzoekers delen tijdens het symposium de resultaten van het procesonderzoek naar VSV-preventie, het beleidsonderzoek en daarnaast lichten jongerenbegeleiders hun methodiek toe. Op het symposium komen landelijke en regionale beleidsmakers, docenten, jongerenbegeleiders, beleidsmedewerkers van scholen en RMC-coördinatoren.

Effectieve VSV-preventie projecten onderzocht

In de VSV-studie hebben de onderzoekers gekeken naar drie succesvolle en effectieve VSV-preventie projecten: het Buro (Leeuwarden), MijnSchool (Doetinchem) en de Plusgroep (Den Haag). De aanpak van deze drie projecten en de resultaten daarvan worden ook tijdens het symposium op 16 mei besproken.

Boek over coherente en effectieve aanpak VSV

Later dit jaar zullen de uitkomsten van het u-can-act-onderzoek ook verschijnen in boekvorm met de titel ‘Voortijdig schoolverlaten voorkomen: perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid‘ . Met dit boek willen de onderzoekers kennis en handvatten delen over het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) vanuit drie perspectieven: wetenschap, praktijk en beleid. Door deze perspectieven te integreren in één boek willen zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een coherente en effectieve aanpak van VSV, waarbij de jongere centraal staat.


Meer informatie

Meer informatie over het project: https://u-can-act.nl/

Coordinator u-can-act: Dr. Mandy van der Gaag (Rijksuniversiteit Groningen), email: m.a.e.van.der.gaag rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 mei 2019 11:15

Meer nieuws