Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Zet jongere centraal bij het voorkomen voortijdig schoolverlaten

15 mei 2019
logo

Jongeren centraal zetten. Dat is een van de voornaamste uitkomsten van het onderzoek u-can-act naar het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV). Daarvoor is het essentieel dat de begeleiding om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen dichtbij de jongeren opereert. Daarnaast spelen op beleidsniveau zaken mee als het vormgeven van de regionale samenwerking, het faciliteren van vroegtijdige herkenning van mogelijke schoolverlaters, het ondersteunen van verdere professionalisering van jongerenbegeleiding en integratie van preventieve en curatieve benaderingen. Deze uitkomsten worden gepresenteerd op het slotsymposium van het VSV project u-can-act in Nieuwegein op donderdag 16 mei 2019. U-can-act is een projectgroep, gecoördineerd door de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen die de afgelopen jaren op zowel praktijk- als op beleidsniveau onderzoek deed naar het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie OCW en gefinancierd door het NRO.

Symposium 16 mei 2019

U-can-act wordt op 16 mei a.s. afgesloten met een symposium dat volledig in het thema staat van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De onderzoekers delen tijdens het symposium de resultaten van het procesonderzoek naar VSV-preventie, het beleidsonderzoek en daarnaast lichten jongerenbegeleiders hun methodiek toe. Op het symposium komen landelijke en regionale beleidsmakers, docenten, jongerenbegeleiders, beleidsmedewerkers van scholen en RMC-coördinatoren.

Effectieve VSV-preventie projecten onderzocht

In de VSV-studie hebben de onderzoekers gekeken naar drie succesvolle en effectieve VSV-preventie projecten: het Buro (Leeuwarden), MijnSchool (Doetinchem) en de Plusgroep (Den Haag). De aanpak van deze drie projecten en de resultaten daarvan worden ook tijdens het symposium op 16 mei besproken.

Boek over coherente en effectieve aanpak VSV

Later dit jaar zullen de uitkomsten van het u-can-act-onderzoek ook verschijnen in boekvorm met de titel ‘Voortijdig schoolverlaten voorkomen: perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid‘ . Met dit boek willen de onderzoekers kennis en handvatten delen over het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) vanuit drie perspectieven: wetenschap, praktijk en beleid. Door deze perspectieven te integreren in één boek willen zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een coherente en effectieve aanpak van VSV, waarbij de jongere centraal staat.


Meer informatie

Meer informatie over het project: https://u-can-act.nl/

Coordinator u-can-act: Dr. Mandy van der Gaag (Rijksuniversiteit Groningen), email: m.a.e.van.der.gaag rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 mei 2019 11:15

Meer nieuws

 • 20 maart 2023

  Veilig zelfstandig fietsen door slechtzienden

  Kunnen slechtzienden veilig zelfstandig fietsen? Bart Jelijs stelt dat richtlijnen daarvoor niet alleen gebaseerd moeten zijn op de aard of de ernst van een visuele functiebeperking, want dat sluit veel slechtziende mensen onnodig uit. Bovendien...

 • 07 maart 2023

  Gelijkheid – Ook tussen de lakens

  We vinden het vaak moeilijk om over seks en seksualiteit te praten. Niet vreemd, wel kwalijk, vindt onderzoeker Charmaine Borg. Want daardoor verandert er niets aan onze (ouderwetse) opvattingen over seks. En vooral vrouwen zijn daar de dupe van....

 • 06 februari 2023

  Online ratings veelbelovend wapen in strijd tegen nepnieuws

  Hoe kun je desinformatie op social media tegengaan? Deze vraag staat centraal in het promotieonderzoek van socioloog Jonas Stein.