Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Zet jongere centraal bij het voorkomen voortijdig schoolverlaten

15 mei 2019
logo

Jongeren centraal zetten. Dat is een van de voornaamste uitkomsten van het onderzoek u-can-act naar het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV). Daarvoor is het essentieel dat de begeleiding om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen dichtbij de jongeren opereert. Daarnaast spelen op beleidsniveau zaken mee als het vormgeven van de regionale samenwerking, het faciliteren van vroegtijdige herkenning van mogelijke schoolverlaters, het ondersteunen van verdere professionalisering van jongerenbegeleiding en integratie van preventieve en curatieve benaderingen. Deze uitkomsten worden gepresenteerd op het slotsymposium van het VSV project u-can-act in Nieuwegein op donderdag 16 mei 2019. U-can-act is een projectgroep, gecoördineerd door de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen die de afgelopen jaren op zowel praktijk- als op beleidsniveau onderzoek deed naar het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie OCW en gefinancierd door het NRO.

Symposium 16 mei 2019

U-can-act wordt op 16 mei a.s. afgesloten met een symposium dat volledig in het thema staat van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De onderzoekers delen tijdens het symposium de resultaten van het procesonderzoek naar VSV-preventie, het beleidsonderzoek en daarnaast lichten jongerenbegeleiders hun methodiek toe. Op het symposium komen landelijke en regionale beleidsmakers, docenten, jongerenbegeleiders, beleidsmedewerkers van scholen en RMC-coördinatoren.

Effectieve VSV-preventie projecten onderzocht

In de VSV-studie hebben de onderzoekers gekeken naar drie succesvolle en effectieve VSV-preventie projecten: het Buro (Leeuwarden), MijnSchool (Doetinchem) en de Plusgroep (Den Haag). De aanpak van deze drie projecten en de resultaten daarvan worden ook tijdens het symposium op 16 mei besproken.

Boek over coherente en effectieve aanpak VSV

Later dit jaar zullen de uitkomsten van het u-can-act-onderzoek ook verschijnen in boekvorm met de titel ‘Voortijdig schoolverlaten voorkomen: perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid‘ . Met dit boek willen de onderzoekers kennis en handvatten delen over het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) vanuit drie perspectieven: wetenschap, praktijk en beleid. Door deze perspectieven te integreren in één boek willen zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een coherente en effectieve aanpak van VSV, waarbij de jongere centraal staat.


Meer informatie

Meer informatie over het project: https://u-can-act.nl/

Coordinator u-can-act: Dr. Mandy van der Gaag (Rijksuniversiteit Groningen), email: m.a.e.van.der.gaag@rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 mei 2019 11:15

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...