Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Test- en Diagnostiekprijs 2019 Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie voor Lieke Voncken

29 april 2019

Lieke Voncken, promovendus bij de afdeling Psychometrie & Statistiek van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft de Test- en Diagnostiekprijs 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie ontvangen. De uitreiking vond plaats tijdens de voorjaarsconferentie van de NVN in Amsterdam. Zij kreeg de prijs vanwege haar bijdrage aan de neuropsychologische testontwikkeling. Lieke Voncken ontwikkelde een statistisch model voor de normering van neuropsychologische tests, en paste dit toe op verschillende tests die in de afgelopen jaren zijn uitgekomen (o.a. de IDS-2 intelligentietest en de COTAPP).

Lieke Voncken wordt tijdens haar promotietraject begeleid door promotores prof. dr. Marieke Timmerman en prof. dr. Casper Albers.

Meer inforamtie:

https://www.rug.nl/gmw/psychology/news/groningers-vertalen-unieke-ids-2-intelligentietest-naar-nederlands-situatie

https://www.boompsychologie.nl/cotapp

https://nvneuropsy.nl/prijzen/test-en-diagnostiekprijs/2019

Laatst gewijzigd:29 april 2019 07:23

Meer nieuws