Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Te ontwikkelen Energie Prestatie-Garantie helpt huishoudens bij beslissing over energiebesparende maatregelen

26 september 2016

Vorige maand heeft het Energie Prestatie-Garantie (ENPREGA)-project een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangen van 1,3 miljoen. Het ENPREGA-consortium bestaat uit bedrijfsleven (Susteen, Qurrent, Enerlogic) en de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en EnergySense). Binnen GMW ontvangen Casper Albers, Rob Meijer en Linda Steg subsidie om een promovendus aan te stellen die wetenschappelijk onderzoek gaat doen binnen dit project.

Veel huishoudens overwegen maatregelen om hun woning energiezuiniger te maken. Dergelijke maatregelen zijn echter kostbaar en twijfels over de terugverdientijd zijn een belangrijke reden voor huishoudens om niet over te gaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Het doel van het onderzoek, onder leiding van Casper Albers, is om een wiskundig model op te zetten dat, op basis van een groot aantal demografische, psychologische en andere relevante eigenschappen van huishoudens een garantie kan geven met betrekking tot de minimale energiebesparing en daarmee tot de maximale terugverdientijd van de investeringen. Deze Energie Prestatie-Garantie kan daarmee belangrijke zorgen bij huishoudens wegnemen waardoor meer huishoudens zullen overgaan tot energiebesparende maatregelen.

Bij het ontwikkelen, valideren, en aanpassen van het model worden technieken en kennis uit verschillende wetenschapsvelden gecombineerd. Inhoudelijk zal gebruik worden gemaakt van psychologische en economische theorie en voor de modelbouw worden aspecten uit de statistiek, verzekeringswiskunde, machine learning en big data gecombineerd. Het resulterende multidisciplinaire model zal bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over de drijfveren van huishoudens om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast zal het leiden tot besparingen van het energiegebruik van Nederlandse huishoudens.

Extra informatie:

 • Vacature promovendus PhD position Statistical Modelling of Energy Saving Measures (open tot 31 oktober)
 • Voor meer informatie over het project bij GMW kunt u contact opnemen met Dr. Casper Albers, Tel. 050 363 8239, c.j.albers rug.nl
 • Voor meer informatie over het ENPREGA project kunt u contact opnemen met Frank Gerritsma, Tel. 088 3334424, frank.gerritsma susteen.nl
Laatst gewijzigd:12 november 2019 13:46

Meer nieuws

 • 12 november 2019

  Twee winnaars Pieter Boekeprijs

  Voor het eerst in de geschiedenis van de Pieter Boekeprijs zijn er twee winnaars: Suzy Matthijssenvoor en David van den Berg.

 • 12 november 2019

  Emeritus Douwe Draaisma: ‘Een goed verhaal ga ik niet uit de weg’

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt vertelde Douwe Draaisma al in zijn boeken. Plotseling is hij zelf met emeritaat. Mathijs Deen sprak op Texel met de vorser van het autobiografisch geheugen, die het verstrijken van de tijd monter ondergaat...

 • 11 november 2019

  Met stiltes de publieke opinie veranderen?

  Sociaal psycholoog Namkje Koudenburg heeft een Early Career Award van de KNAW gekregen. Koudenburg onderzoekt welke invloed de microdynamiek van conversaties heeft op de publieke opinie.