Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Te ontwikkelen Energie Prestatie-Garantie helpt huishoudens bij beslissing over energiebesparende maatregelen

26 september 2016

Vorige maand heeft het Energie Prestatie-Garantie (ENPREGA)-project een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangen van 1,3 miljoen. Het ENPREGA-consortium bestaat uit bedrijfsleven (Susteen, Qurrent, Enerlogic) en de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en EnergySense). Binnen GMW ontvangen Casper Albers, Rob Meijer en Linda Steg subsidie om een promovendus aan te stellen die wetenschappelijk onderzoek gaat doen binnen dit project.

Veel huishoudens overwegen maatregelen om hun woning energiezuiniger te maken. Dergelijke maatregelen zijn echter kostbaar en twijfels over de terugverdientijd zijn een belangrijke reden voor huishoudens om niet over te gaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Het doel van het onderzoek, onder leiding van Casper Albers, is om een wiskundig model op te zetten dat, op basis van een groot aantal demografische, psychologische en andere relevante eigenschappen van huishoudens een garantie kan geven met betrekking tot de minimale energiebesparing en daarmee tot de maximale terugverdientijd van de investeringen. Deze Energie Prestatie-Garantie kan daarmee belangrijke zorgen bij huishoudens wegnemen waardoor meer huishoudens zullen overgaan tot energiebesparende maatregelen.

Bij het ontwikkelen, valideren, en aanpassen van het model worden technieken en kennis uit verschillende wetenschapsvelden gecombineerd. Inhoudelijk zal gebruik worden gemaakt van psychologische en economische theorie en voor de modelbouw worden aspecten uit de statistiek, verzekeringswiskunde, machine learning en big data gecombineerd. Het resulterende multidisciplinaire model zal bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over de drijfveren van huishoudens om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast zal het leiden tot besparingen van het energiegebruik van Nederlandse huishoudens.

Extra informatie:

 • Vacature promovendus PhD position Statistical Modelling of Energy Saving Measures (open tot 31 oktober)
 • Voor meer informatie over het project bij GMW kunt u contact opnemen met Dr. Casper Albers, Tel. 050 363 8239, c.j.albers rug.nl
 • Voor meer informatie over het ENPREGA project kunt u contact opnemen met Frank Gerritsma, Tel. 088 3334424, frank.gerritsma susteen.nl
Laatst gewijzigd:12 november 2019 13:46

Meer nieuws

 • 31 januari 2023

  Grote Europese beurzen voor Ana Guerberof Arenas en Tina Kretschmer

  Ana Guerberof Arenas en Tina Kretschmer van de Rijksuniversiteit Groningen hebben beiden een ERC Consolidator Grant toegekend gekregen. De Europese Onderzoeksraad (ERC) kent deze persoonsgebonden beurzen ter waarde van €2 miljoen toe aan...

 • 25 januari 2023

  Weinig vertrouwen in instanties bij de Groningse gaswinningsproblematiek

  Marielle Bovenhoff heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de institutionele context op het vertrouwen van de bewoners in deze instanties en de daarbij aangesloten professionals. Tussen systeem en burgers blijkt er een wantrouwende houding te...

 • 16 januari 2023

  Eenzaamheid en depressie

  Blue Monday is de naam die ooit is gegeven aan de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar. De RUG wil op deze dag graag aandacht geven aan onderzoek naar depressie. Is er een relatie tussen eenzaamheid en depressie, wat is dit dan precies en wat...