Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologie

Marieke Pijnenborg adjunct-hoogleraar Klinische psychologie

23 september 2016

Marieke Pijnenborg is per 1 september 2016 benoemd tot adjunct-hoogleraar Klinische psychologie in het bijzonder met betrekking tot psychotische stoornissen aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Met haar onderzoek wil Pijnenborg psychologische processen in kaart brengen die een rol spelen bij het ontstaan en het beloop van psychotische stoornissen. Op basis van deze informatie worden theorie-gestuurde interventiemethoden ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd. Ze werkt hierbij intensief samen met GGZ-instellingen en met name met GGZ Drenthe. Pijnenborg richt zich vooral op de sociale interactie vaardigheden en (meta) cognitie - in het bijzonder sociale cognitie - bij psychotische stoornissen. Daarbij wordt gekeken naar deze processen in verschillende stadia van psychose. De onderzoeksprojecten variëren van fundamenteel neuroimaging onderzoek naar hersenactivatie tijdens (meta-)cognitieve processen tot randomised controlled trials waarmee de effectiviteit wordt onderzocht van psychologische en psychosociale interventies die er op zijn gericht (meta-)cognitieve processen te beïnvloeden bij mensen met psychotische stoornissen.

Marieke Pijnenborg studeerde Klinisch psychologie in Groningen en promoveerde in 2008 met haar proefschrift “Social cognition and cognitive rehabilitation in schizophrenia: implications for clinical practice". Sinds 2010 is zij als docent en onderzoeker verbonden aan de basiseenheid Klinische Psychologie & Expirimentele Psychopathalogie van de afdeling Psychologie, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Pijnenborg is ook werkzaam bij GGZ Drenthe als GZ- psycholoog en hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Diagnostiek Langdurige zorg.

Profielpagina Marieke Pijnenborg


Laatst gewijzigd:28 oktober 2016 23:39

Meer nieuws