Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Langer wachten met diagnose depressie

RUG onderzoekers adviseren definities ‘depressieve periode’ aan te passen
12 juni 2018

De depressieve stoornis is één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Maar wanneer kun je iemand eigenlijk precies 'depressief' noemen? En wanneer is iemand van een depressieve periode hersteld? Onderzoekers van de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit pleiten in het Journal ‘Epidemiology and Psychiatric Sciences’ om langer te wachten met het vaststellen van een depressieve episode dan de twee weken die tot nu toe worden gehanteerd. Ook stellen zij dat patiënten meer symptomen van hun depressieve periode kwijt moeten raken voordat er gesproken kan worden over herstel.

In de review studie tonen de onderzoekers Paul de Zwart, dr. Bertus Jeronimus en prof.dr. Peter de Jonge aan dat de nu veel gebruikte definities van een depressieve periode, en van remissie, herstel, terugval en terugkeer hiervan, niet optimaal functioneren. Patiënten zouden meer symptomen van hun depressieve periode kwijt moeten raken voordat er gesproken kan worden over remissie. Ook lijken tijdscriteria om een onderscheid te maken tussen remissie en herstel betekenisloos, omdat ze niet helpen een onderscheid te maken tussen mensen met een goede en slechte prognose. De onderzoekers adviseren daarnaast om langer te wachten met het vaststellen van een depressieve episode dan de twee weken die tot nu toe worden gehanteerd, en deze duur beter te onderzoeken.


Verschuiving in groep patiënten die depressieve periode doormaakt

De geadviseerde verandering in definities betekent automatisch een verandering in de groep patiënten die een depressieve periode doormaakt, en dus bij wie behandeling geïndiceerd is. Daarnaast kan de betere empirische basis zorgen voor bredere acceptatie onder wetenschappers en daarmee betere vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten.

Gebruikte definities 25 jaar geleden gepubliceerd

Volgens de onderzoekers is het opvallend dat definities van een depressieve periode, en van termen als remissie, herstel, terugval en terugkeer hiervan, niet door alle clinici en onderzoekers hetzelfde gehanteerd worden. De meest gebruikte definities zijn ruim 25 jaar geleden gepubliceerd door een groep internationale wetenschappers onder leiding van prof. Ellen Frank. Deze definities waren niet gebaseerd op empirische data. Voor het artikel onderzochten de Groningse wetenschappers hoeveel empirisch bewijs er is gevonden voor deze consensus definities in de 25 jaar dat ze gebruikt worden. Hiervoor hebben ze gekeken naar alle studies die verwijzen naar deze definities van Frank et al. (1991). In 56 studies vonden zij informatie over hun validiteit (met 39.315 deelnemers in totaal).

De Zwart, P., Jeronimus, B., & De Jonge, P. (2018). Empirical evidence for definitions of episode, remission, recovery, relapse and recurrence in depression: A systematic review. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1-19. (http://dx.doi.org/10.1017/S2045796018000227)  Laatst gewijzigd:12 juni 2018 15:00

Meer nieuws

 • 06 september 2019

  Het stimuleren van creativiteit

  De focus van het proefschrift van Kiki de Jonge  ligt op de vraag hoe je persoon en context optimaal op elkaar kunt afstemmen om ervoor te zorgen dat mensen de creativiteit in nieuwe ideeën waarnemen en zo tot creatieve prestaties en werkplezier komen...

 • 06 september 2019

  Gevoeligheid jongeren met obesitas of anorexia nervosa voor beloning en straf

  Nienke Jonker onderzocht of individuele verschillen in gevoeligheid voor beloning en straf mogelijk een rol in spelen bij eetstoornissen. Zij ging na of jongeren met obesitas vooral gevoelig zijn voor beloning (bijvoorbeeld het belonende gevoel van...

 • 04 september 2019

  Met slimme technologie sportblessures en mentale dip te lijf

  Om gezond te blijven en optimaal te presteren moeten sporters veerkrachtig zijn. Zij krijgen te maken met allerlei ‘stressoren’, zoals zware trainingen en verloren wedstrijden. Wanneer sporters niet goed van deze stressoren herstellen, kunnen zij geblesseerd...