Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Langer wachten met diagnose depressie

RUG onderzoekers adviseren definities ‘depressieve periode’ aan te passen
12 juni 2018

De depressieve stoornis is één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Maar wanneer kun je iemand eigenlijk precies 'depressief' noemen? En wanneer is iemand van een depressieve periode hersteld? Onderzoekers van de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit pleiten in het Journal ‘Epidemiology and Psychiatric Sciences’ om langer te wachten met het vaststellen van een depressieve episode dan de twee weken die tot nu toe worden gehanteerd. Ook stellen zij dat patiënten meer symptomen van hun depressieve periode kwijt moeten raken voordat er gesproken kan worden over herstel.

In de review studie tonen de onderzoekers Paul de Zwart, dr. Bertus Jeronimus en prof.dr. Peter de Jonge aan dat de nu veel gebruikte definities van een depressieve periode, en van remissie, herstel, terugval en terugkeer hiervan, niet optimaal functioneren. Patiënten zouden meer symptomen van hun depressieve periode kwijt moeten raken voordat er gesproken kan worden over remissie. Ook lijken tijdscriteria om een onderscheid te maken tussen remissie en herstel betekenisloos, omdat ze niet helpen een onderscheid te maken tussen mensen met een goede en slechte prognose. De onderzoekers adviseren daarnaast om langer te wachten met het vaststellen van een depressieve episode dan de twee weken die tot nu toe worden gehanteerd, en deze duur beter te onderzoeken.


Verschuiving in groep patiënten die depressieve periode doormaakt

De geadviseerde verandering in definities betekent automatisch een verandering in de groep patiënten die een depressieve periode doormaakt, en dus bij wie behandeling geïndiceerd is. Daarnaast kan de betere empirische basis zorgen voor bredere acceptatie onder wetenschappers en daarmee betere vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten.

Gebruikte definities 25 jaar geleden gepubliceerd

Volgens de onderzoekers is het opvallend dat definities van een depressieve periode, en van termen als remissie, herstel, terugval en terugkeer hiervan, niet door alle clinici en onderzoekers hetzelfde gehanteerd worden. De meest gebruikte definities zijn ruim 25 jaar geleden gepubliceerd door een groep internationale wetenschappers onder leiding van prof. Ellen Frank. Deze definities waren niet gebaseerd op empirische data. Voor het artikel onderzochten de Groningse wetenschappers hoeveel empirisch bewijs er is gevonden voor deze consensus definities in de 25 jaar dat ze gebruikt worden. Hiervoor hebben ze gekeken naar alle studies die verwijzen naar deze definities van Frank et al. (1991). In 56 studies vonden zij informatie over hun validiteit (met 39.315 deelnemers in totaal).

De Zwart, P., Jeronimus, B., & De Jonge, P. (2018). Empirical evidence for definitions of episode, remission, recovery, relapse and recurrence in depression: A systematic review. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1-19. (http://dx.doi.org/10.1017/S2045796018000227)  Laatst gewijzigd:12 juni 2018 15:00

Meer nieuws

 • 26 april 2021

  Margrite Kalverboer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

  Margrite Kalverboer (Groningen, 1960), sinds 1990 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zij is onbezoldigd bijzonder hoogleraar ‘Kind, (Ortho)pedagogiek & Kinderrechten en...

 • 26 april 2021

  Mondkapjes verminderen emotieherkenning en gevoel van nabijheid    

  Mondneusmaskers maken het moeilijker de emoties van anderen nauwkeurig te ‘lezen’. Ook zorgen ze ervoor dat anderen verder weg lijken, wat ertoe kan leiden dat mensen dichterbij elkaar gaan staan: een contraproductieve reactie die de...

 • 13 april 2021

  Waarom is crisiscommunicatie zo moeilijk?

  Hoe kunnen autoriteiten het best communiceren over dreigende crisissituaties? Francesca Giardini houdt zich met deze vraag bezig, nadat zij zelf de gevolgen ondervond van een aardbeving in haar geboortestad. Ze onderzoekt hoe sociale interactie...