Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Langer wachten met diagnose depressie

RUG onderzoekers adviseren definities ‘depressieve periode’ aan te passen
12 juni 2018

De depressieve stoornis is één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Maar wanneer kun je iemand eigenlijk precies 'depressief' noemen? En wanneer is iemand van een depressieve periode hersteld? Onderzoekers van de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit pleiten in het Journal ‘Epidemiology and Psychiatric Sciences’ om langer te wachten met het vaststellen van een depressieve episode dan de twee weken die tot nu toe worden gehanteerd. Ook stellen zij dat patiënten meer symptomen van hun depressieve periode kwijt moeten raken voordat er gesproken kan worden over herstel.

In de review studie tonen de onderzoekers Paul de Zwart, dr. Bertus Jeronimus en prof.dr. Peter de Jonge aan dat de nu veel gebruikte definities van een depressieve periode, en van remissie, herstel, terugval en terugkeer hiervan, niet optimaal functioneren. Patiënten zouden meer symptomen van hun depressieve periode kwijt moeten raken voordat er gesproken kan worden over remissie. Ook lijken tijdscriteria om een onderscheid te maken tussen remissie en herstel betekenisloos, omdat ze niet helpen een onderscheid te maken tussen mensen met een goede en slechte prognose. De onderzoekers adviseren daarnaast om langer te wachten met het vaststellen van een depressieve episode dan de twee weken die tot nu toe worden gehanteerd, en deze duur beter te onderzoeken.


Verschuiving in groep patiënten die depressieve periode doormaakt

De geadviseerde verandering in definities betekent automatisch een verandering in de groep patiënten die een depressieve periode doormaakt, en dus bij wie behandeling geïndiceerd is. Daarnaast kan de betere empirische basis zorgen voor bredere acceptatie onder wetenschappers en daarmee betere vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten.

Gebruikte definities 25 jaar geleden gepubliceerd

Volgens de onderzoekers is het opvallend dat definities van een depressieve periode, en van termen als remissie, herstel, terugval en terugkeer hiervan, niet door alle clinici en onderzoekers hetzelfde gehanteerd worden. De meest gebruikte definities zijn ruim 25 jaar geleden gepubliceerd door een groep internationale wetenschappers onder leiding van prof. Ellen Frank. Deze definities waren niet gebaseerd op empirische data. Voor het artikel onderzochten de Groningse wetenschappers hoeveel empirisch bewijs er is gevonden voor deze consensus definities in de 25 jaar dat ze gebruikt worden. Hiervoor hebben ze gekeken naar alle studies die verwijzen naar deze definities van Frank et al. (1991). In 56 studies vonden zij informatie over hun validiteit (met 39.315 deelnemers in totaal).

De Zwart, P., Jeronimus, B., & De Jonge, P. (2018). Empirical evidence for definitions of episode, remission, recovery, relapse and recurrence in depression: A systematic review. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1-19. (http://dx.doi.org/10.1017/S2045796018000227)  Laatst gewijzigd:12 juni 2018 15:00

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...