Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologieOnderwijsMasterToelating Masteropleiding Psychologie

C2-studenten

Toelating voor psychologie studenten van buiten Groningen

C2-studenten kunnen worden toegelaten, maar daaraan moet een toelatingsonderzoek voorafgaan. In dat toelatingsonderzoek wordt nagegaan of je aan de gestelde competentie-eisen voldoet. Een verzoek tot toelating tot de opleiding aan het begin van het eerste semester moet je daarom voor 1 juni indienen. Een verzoek tot toelating aan het begin van het tweede semester moet je voor 15 november indienen. De toelatingscommissie beslist voor 1 juli, respectievelijk voor 15 december op het verzoek.

Voor C2-studenten kan de toelatingscommissie besluiten tot definitieve toelating of voorwaardelijke toelating. Voorwaardelijke toelating houdt in dat je wordt toegelaten, maar pas aan de masteropleiding kunt beginnen in het eestvolgende semester, nadat je aan de eisen van het bachelorexamen hebt voldaan. Bij het aanvraagformulier dien je een bewijsstuk van je behaalde bachelorexamen te voegen. Kortom: als je een afgeronde bacheloropleiding Psychologie hebt, kun je definitief worden toegelaten.

Voor het aanvraagformulier toelating voor C2-studenten, kijk rechts op deze pagina.

Deadline voor het indienen van aanvragen en omzettingen

C2-studenten: Een verzoek tot toelating tot de opleiding per begin van het eerste semester moet voor 1 juni worden ingediend. Een verzoek tot toelating per begin van het tweede semester moet voor 15 november worden ingediend.

Toelatingsverzoeken kunnen worden opgestuurd aan:

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit voor Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 

Toelatingscommissie Masteropleiding Psychologie

t.a.v. Lony Emmen

Grote Kruisstraat 2/1

9712 TS Groningen


Laatst gewijzigd:12 april 2013 14:17