Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologieOnderwijsMasterAanmelding

Informatie pre-master

Masteropleiding Psychologie

Studenten met een vooropleiding die niet geheel voldoende is voor deelname aan de Master Psychologie, kunnen de benodigde vakken alsnog volgen in de vorm van een pre-masterprogramma bij de opleiding psychologie van de RUG. Het premasterprogramma start jaarlijks op 1 september. Je moet vóór die datum zijn ingeschreven om mee te kunnen doen aan dat premasterprogramma, zelfs als je alleen vakken volgt die later in het jaar plaatsvinden.
Voor een overzicht van de kosten van een pre-masterprogramma, zie collegegeldtariven en vergoedingen van pre-masterprogramma's.

Hoe kom ik er achter of ik een premasterprogamma nodig heb?

Of je een pre-master programma nodig zult hebben om de master psychologie te doen, wordt beoordeeld door de Toelatingscommissie van de Master Psychologie. Daarom is de eerste stap dat je het Formulier Aanvraag voor toelating tot master Psychologie invult en indient.

Studenten met een universitaire Bachelor opleiding

Voor deze studenten wordt op grond van de vooropleiding een op maat vastgesteld pre-masterprogramma voorgelegd, hetgeen bestaat uit vakken in de Bachelor opleiding psychologie. Het kan daarbij zowel om Nederlandstalige als Engelstalige vakken gaan. Samen met de studieadviseur kun je, op grond van de door de toelatingscommissie vastgestelde deficiënties een premasterprogramma op maat vaststellen. Daarmee heb je, na voltooiing van dat pre-masterprogramma, toegang tot de Masteropleiding.

In sommige gevallen zal voorafgaand aan de pre-master nog een statistiek bijspijkercursus moeten worden gevolgd en met goed gevolg worden afgesloten. Deze inleidende cursus statistiek wordt in mei en juni verzorgd door SPO, en er worden twee tentamenkansen geboden aan het begin van de zomer.

Nadat je bericht hebt ontvangen van de Toelatingscommissie en ook aan de eventuele aanvullende voorwaarde voor deelname aan de premaster voldoet, dien je een afspraak te maken met de studieadviseur voor vaststelling van je pre-masterprogramma. Een afspraak inplannen kan vanaf 1 juni, via de onderwijsbalie GMW op 050-363 6301.

HBO Toegepaste Psychologie studenten

Aan deze studenten wordt de eis gesteld dat ze het standaard pre-masterprogramma volgen. Voorwaarde om de standaard premaster te volgen is het beschikken over voldoende basis Statistiekkennis (op eerstejaars Universitair niveau).

In veel gevallen zal daarom voorafgaand aan de pre-master nog een statistiek bijspijkercursus moeten worden gevolgd en met goed gevolg worden afgesloten. Deze inleidende cursus statistiek wordt in mei en juni verzorgd door SPO, en er worden twee tentamenkansen geboden aan het begin van de zomer. HBO studenten die al bepaalde Universitaire Bachelor vakken hebben gevolgd kunnen mogelijkerwijs op grond daarvan vrijstelling krijgen voor de Statistiekcursus en/of voor cursussen in het pre-masterprogramma. Je dient daarom bij je aanmelding dergelijk onderwijs te vermelden, zodat de Toelatingscommissie kan beoordelen of je voor vrijstelling(en) in aanmerking komt.

Nadat je bericht hebt ontvangen van de Toelatingscommissie en ook aan de statistiekeis voldoet om deel te nemen aan de premaster, dien je contact op te nemen met de studieadviseur om een afspraak te plannen voor vaststelling van je pre-masterprogramma. Een afspraak inplannen kan vanaf 1 juni, via de onderwijsbalie GMW op 050-363 6301.

Laatst gewijzigd:20 november 2018 14:11
printView this page in: English