Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologieDappere kat

Dit onderzoek

In dit onderzoek willen we kijken of de blended Dappere Kat even goed werkt als (of misschien beter dan) de gewone Dappere Kat. Daarom zijn we op zoek naar kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die last hebben van een angststoornis. Iedereen die meedoet aan dit onderzoek krijgt de blended Dappere Kat aangeboden. Dit is dezelfde behandeling die je normaalgesproken zou krijgen, alleen nu vinden een aantal zittingen niet bij de behandelaar maar via internet plaats.

Het onderzoek heeft twee vragen:
  1. Werkt Dappere Kat blended even goed als de gewone Dappere Kat?
  2. Hoe gaat het met de kinderen en ouders in de loop van de behandeling? Wat voor gevoelens ervaren ze in de loop van het programma (zoals bang, blij, boos, verdrietig, sterk, gesteund) en hoe gaat het in het gezin?

We vragen kinderen, jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s) ook om de zoveel tijd om een aantal vragenlijsten in te vullen en mee te werken aan interviews. Jongeren kunnen via een app op een smartphone bijhouden hoe het met hen gaat.

Alle informatie over het onderzoek staat in de onderstaande brieven.

.
Laatst gewijzigd:06 mei 2014 17:22