Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologie

Opening Academisch Jaar Faculteit GMW: De beleving van de beving

Wanneer:do 03-09-2015 15:30 - 18:00
Waar:Kouwerzaal & Orangerie

Het programma is getiteld "De beleving van de beving: de mens als epicentrum". Verschillende sprekers zullen ingaan op de menselijke kant van de 'Groningse Aardbevingen'. Na de officiële opening om 15.45 uur door het faculteitsbestuur geeft Sharon Smit, mamanging director Sustainable Society en betrokken bij het universitaire Kenniscentrum Aardbevingen een inleiding op het thema. Katherine Stroebe (sociale psychologie) en research master studente Carla Roos bespreken vervolgens twee recente Groningse onderzoeken naar de emotionele impact van de aardbevingen en de sociale onrust in het aardbevingsgebied. Het inhoudelijke deel sluiten we af met een panelgesprek waarin onder andere filosoof Frank Hindriks (faculteit Wijsbegeerte), Janka Stoker (FEB) en Mischa de Gier van de gemeente Groningen het thema in een breder maatschappelijk kader plaatsen. Na afloop van het inhoudelijke programma is er een feestelijke borrel in de Orangerie.

De opening van het facultaire jaar wordt georganiseerd in samenwerking met Sustainable Society en het onlangs opgericht universitaire Kenniscentrum Aardbevingen.

printView this page in: English