Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologie

Promotie mw. A. Widyanti: Cultural influences on the measurement of mental workload

Wanneer:do 30-05-2013 om 11:00

Promotie: mw. A. Widyanti, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Cultural influences on the measurement of mental workload

Promotor(s): prof.dr. A. Johnson

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Culturele aanpassingen nodig voor toepassen mentale inspanningsmaten in niet-westerse samenlevingen

Ari Widyanti toont aan dat cultuur een belangrijke rol speelt in subjectieve en fysiologische maten van mentale inspanning. Cross-culturele aanpassingen zijn daarom nodig voordat deze maten toegepast kunnen worden in niet-westerse samenlevingen.

Indien mentale inspanningsmaten die in het Westen zijn ontwikkeld geïmplementeerd worden in een niet-westerse samenleving moeten culturele verschillen in acht worden genomen omdat die het gebruik en de gevoeligheid van deze maten zou kunnen beïnvloeden. Het belang van het in acht nemen van culturele verschillen bij het aanpassen van mentale inspanningsmaten werd benadrukt door Hart (2006). Echter, tot dusverre zijn geen studies uitgevoerd met als doel, de observatie van hoe deze culturele verschillen mentale inspanningsmaten zouden kunnen beïnvloeden. Widyanti zet de eerste stappen richting het aanpassen van mentale inspanningsmaten en het observeren van culturele verschillen tussen deze maten. Ze toont aan dat cultuur een belangrijke rol speelt in subjectieve en fysiologische maten van mentale inspanning en levert hiermee bewijs voor Nachreiner’s (1999) suggestie dat cross-culturele aanpassingen nodig zijn voordat deze maten toegepast kunnen worden in niet-westerse samenlevingen.

De studies die in dit proefschrift gerapporteerd zijn tonen beperkte gevoeligheid aan van subjectieve mentale werkbelasting instrumenten in Indonesië als gevolg van culturele factoren. Echter, subjectieve maten waren de meest gebruikte techniek om mentale inspanning in Indonesië te meten en zullen dit waarschijnlijk blijven. Voor toekomstig gebruik van subjectieve werkbelasting maten in Indonesië, zal het gevoeligheidsprobleem eerst opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld door die labels op de schaal weg te laten die de identiteit aangeven van de deelnemers, waardoor het effect van machtsafstand geminimaliseerd wordt.

Ari Widyanti (Indonesië, 1976) studeerde Industrial Engineering aan het Bandung Institute of Technology, waar zij nu docent is. Ze deed haar promotieonderzoek bij de afdeling psychologie van de RUG via een RUG fellowship programme.

printView this page in: English