Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychologyAcademic Development and Skills

Academische Ontwikkeling en Vaardigheden

Het Academische-Ontwikkeling-en-Vaardigheden-team bereidt de volgende generatie beroepspsychologen voor op hun toekomstige carrières door middel van een op onderzoek gebaseerd onderwijsprogramma. De belangrijkste doelen zijn:

  • de training van studenten in academische -, professionele -, en onderzoeksvaardigheden,
  • de ondersteuning van hun academische ontwikkeling,
  • het verhogen van studiesucces en het voorkomen van uitval, en
  • het bevorderen van hun professionele inzetbaarheid

Om deze doelen te bereiken, werken we aan de ontwikkeling en aanbieding van een curriculum om studenten te onderwijzen in en ervaring te laten opdoen met:

  • kritische reflectie, zowel op onderzoek als op hun eigen ontwikkeling,
  • het uitvoeren en schrijven over psychologisch onderzoek,
  • professionele communicatie en interpersoonlijke vaardigheden, het werken in groepen en andere vaardigheden en attitudes nodig om een goed inzetbare professional te worden.

Een andere kernactiviteit van ons team is het betrekken van studenten bij de academische gemeenschap door hen op te leiden in mentorvaardigheiden, didactische vaardigheden, en groupsdynamica. Studenten worden zo onderwijspartners door het begeleiden van kleine groepen in practica, ontworpen door en onder coördinatie van stafleden van het Academische-Ontwikkeling-en-Vaardigheden-team.

Een centraal thema binnen ons team is sociale verbondenheid, aansluitend bij het strategisch plan van de faculteit. We zorgen voor onderlinge betrokkenheid tussen studenten en tussen staf en studenten door middel van academische leergemeenschappen en kleinschalig onderwijs om zodoende hun actief leren, kritisch nadenken, en regie over hun academische ontwikkeling en carrière te bevorderen. Bovendien biedt het team een platform voor de vernieuwing en het meer efficiënt maken van onderwijs en studeergedrag in het hoger onderwijs.

Het Academische-Ontwikkeling-en-Vaardigheden-team heeft verschillende, verwante verantwoordelijkheden binnen de Afdeling Psychologie, onder meer wat betreft de coördinatie van onderwijs in het buitenland en de vernieuwing en ontwikkeling van cursussen in de bachelor.

Het onderzoek van het Academische-Ontwikkeling-en-Vaardigheden-team is stevig ingebed in de negen expertisegroepen van het Heymans Instituut, met een specifieke nadruk op thema’s gerelateerd aan het geven en volgen van onderwijs, zoals zelf-regulerend leren en metacognitie, interculturele competenties en inclusie, onderwijsergonomie, en professionele inzetbaarheid. Verder is het evalueren van de impact van vernieuwende benaderingen in het onderwijs een belangrijk onderwerp.

Laatst gewijzigd:11 oktober 2019 11:39
printView this page in: English