Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeVrienden in de klasDeelstudies

Sociale Acceptatie in de Klas

Bent u of kent u leerkracht(en) in het regulier basisonderwijs?
Bent u directeur in het regulier basisonderwijs?
En vindt u het belangrijk om de onderwijspraktijk te verbeteren?

Dan vragen wij uw hulp!

De afgelopen jaren is de onderwijs populatie steeds breder geworden. Steeds meer kinderen met een beperking en extra ondersteuningsbehoeften gaan naar het regulier onderwijs.
Dit vraagt soms andere vaardigheden van leerkrachten.

Deze situatie werpt belangrijke vragen op, zoals:

  • Hoe denken leerkrachten over het onderwijs aan leerlingen met een beperking?
  • Hoe competent voelen leerkrachten zich?
  • Welke strategieën worden er gebruikt?

Op deze vragen en meer hopen we met behulp van een digitale vragenlijst antwoord te geven. Onze focus ligt daarbij op leerlingen die soms moeite hebben om sociaal geaccepteerd te worden.

Met behulp van deze informatie kunnen we toekomstige leerkrachten beter voorbereiden en interventies beter laten aansluiten bij de behoeften van leerkrachten.                                                                                                           

Helpen u en uw collega’s ook mee?
Klik dan op deze link om bij de vragenlijst te komen.

(We waarderen het als u de vragenlijst deelt met uw collega’s)

De vragenlijst is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband van de onderzoeksprojecten “Vrienden in de Klas” en “Iedereen hoort er bij!” van de afdeling Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen.
Leerkrachten in de onderbouw ontvangen een andere vragenlijst dan leerkrachten in de midden- en/of bovenbouw.

Uw mening en ervaringen zijn van essentieel belang. We hopen dan ook dat u ons wilt helpen om bovenstaande vragen te beantwoorden door het invullen van de digitale vragenlijst.
Als teken van waardering en de tijdsinvestering om de vragenlijst in te vullen, krijgt u van ons een overzicht met leerkrachtstrategieën die, in de klas en op school, ingezet kunnen worden wanneer er moeite is omtrent de sociale acceptatie van een leerling.

Heeft u vragen over de vragenlijst of de onderzoeksprojecten?
Dan kunt u e-mailen naar passendonderwijs@rug.nl of contact opnemen met:

Florianne Rademaker                                                  Renske de Leeuw
hoofdonderzoeker “Iedereen hoort erbij!”                     hoofdonderzoeker “Vrienden in de Klas”
f.c.rademaker@rug.nl                                                  r.r.de.leeuw@rug.nl

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 11:43