Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekResearch Centre PMD

Overlijden Prof dr Han Nakken

Op 23 juli jongstleden overleed dr Han Nakken, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek.

Vanaf  zijn benoeming in 1986 heeft Han Nakken zich ingespannen voor de groep personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: een groep die hij vanuit zijn werkzaamheden in praktijk (vóór zijn benoeming tot hoogleraar) al kende en die hem na aan het hart lagen. Hij was de oprichter en eerste voorzitter van de Special Interest Research Group on Profound and Multiple Disabilities. In de bijeenkomsten die deze internationale groep onderzoekers bijeenbracht had Han een duidelijke en unieke bijdrage. Na zijn emeritaat in 2005 werkte hij ‘gewoon’ door, waarbij hij tot zijn vreugde geen management taken meer had en zich volledig kon wijden aan de begeleiding van AIO’s en het schrijven van artikelen en bijdragen aan boeken. Ook daarbij stond de groep personen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen centraal. Hij voelde zich nauw betrokken bij het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities.

Met hem heeft dit vakgebied een zeer belangrijke, uiterst betrokken, aimabele  en markante persoon verloren. Han Nakken  is 69 jaar geworden.
Laatst gewijzigd:26 november 2012 21:31