Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenProject BOP

Resultaten en publicaties

De dataverzameling van beide studies is afgerond en wordt momenteel geanalyseerd. Er is al één empirisch artikel gepubliceerd, waarin wij weergeven hoe jongeren gesprekken ervaren over het wonen in een pleeggezin en over hun verleden, hoe ze deze gesprekken willen voeren en welke redenen zij hiervoor hebben. Tevens is er een magazine gemaakt over de belangrijkste resultaten van Project BOP, speciaal voor mensen in praktijk en beleid.

Op dit moment wordt er gewerkt aan drie vervolg artikelen: een literatuur review over de behoeften van pleegkinderen, een artikel over de behoeftenprofielen van pleegkinderen en de impact van seksueel misbruik op deze profielen, en een artikel over de impact die pleegkinderen ervaren van hun heftige verleden.

Publicaties:

Grietens, H., Steenbakkers, A., & Wubs, D. (2015). Over de betekenis van verhalend onderzoek in de orthopedagogiek. In Grietens, H., Haakma, I., Huyghen, A.M.N., Janssen, H.J.M., Knot-Dickscheit, J. & Post, W.J. (Red.). Orthopedagogiek maakt verschil! Profiel en toekomst van een discipline in beweging (pp. 289-298). Leuven: Acco.

Steenbakkers, A., van der Steen, S., & Grietens, H. (2016). ‘To talk or not to talk?’: Foster youth's experiences of sharing stories about their past and being in foster care. Children and Youth Services Review, 71, 2-9.

Steenbakkers, A., Ellingsen, I.T., van der Steen, S., & Grietens, H. (in press). Psychosocial needs of foster children and the impact of sexual abuse. Journal of Child and Family Studies.

Steenbakkers, A., van der Steen, S., & Grietens, H. (2018). The needs of foster children and how to satisfy them: A systematic review of the literature. Clinical Child andd Family Psychology Review, 21(1), 1-12.

In het pleegouder tijdschrift Mobiel van februari 2015 staat een interview met Hans Grietens, Anne Steenbakkers (Project BOP) en Dorijn Wubs (Project Iris) over hun beide projecten, genaamd: Iris en BOP: Over de gevolgen van seksueel misbruik.

Laatst gewijzigd:05 februari 2018 12:14
printView this page in: English