Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenProject BOP

Resultaten en publicaties

Voor beide studies is alle data verzameld en geanalyseerd. Op 17 mei 2018 heeft Anne Steenbakkers met succes haar proefschrift over Project BOP verdedigd. Haar proefschrift vindt u hier.

Vier artikelen uit haar proefschrift zijn gepubliceerd. In drie artikelen beschrijven we de psychosociale behoeften van pleegkinderen, in het eerste zoals de wetenschappelijke literatuur deze weergeeft, vervolgens hoe jongeren zelf naar hun behoeften kijken, en ten slotte hebben we geanalyseerd in hoe verre pleegouders en pleegzorgbegeleiders overeenkomen met de behoeften van jongeren. Daarnaast is er een artikel geschreven over hoe jongeren gesprekken ervaren over het wonen in een pleeggezin en over hun verleden. Twee laatste artikelen worden op dit moment klaar gemaakt voor publicatie.

Tevens is er een magazine gemaakt over de belangrijkste resultaten van Project BOP, speciaal voor mensen in praktijk en beleid.

Publicaties:

Steenbakkers, A., van der Steen, S., & Grietens, H. (2018). The needs of foster children and how to satisfy them: A systematic review of the literature.Clinical Child and Family Psychology Review, 21 (1), 1-12.

Steenbakkers, A., Ellingsen, I.T., van der Steen, S., & Grietens, H. (2018). Psychosocial needs of foster children and the impact of sexual abuse. Journal of Child and Family Studies, 27(4), 1324-1336.

Steenbakkers, A., Ellingsen, I.T., van der Steen, S., & Grietens, H. (2018). Do foster parents and care workers recognize the needs of youth in family foster care with a history of sexual abuse? Journal of Child Sexual Abuse, 27(8), 811-831.

Steenbakkers, A., van der Steen, S., & Grietens, H. (2016). ‘To talk or not to talk?’: Foster youth's experiences of sharing stories about their past and being in foster care. Children and Youth Services Review, 71, 2-9.

Grietens, H., Steenbakkers, A., & Wubs, D. (2015). Over de betekenis van verhalend onderzoek in de orthopedagogiek. In Grietens, H., Haakma, I., Huyghen, A.M.N., Janssen, H.J.M., Knot-Dickscheit, J. & Post, W.J. (Red.). Orthopedagogiek maakt verschil! Profiel en toekomst van een discipline in beweging (pp. 289-298). Leuven: Acco.

The foster parent magazine Mobiel published an interview with Hans Grietens, Anne Steenbakkers (Project-BOP) and Dorijn Wubs (Project Iris) in February 2015: Iris en BOP: Over de gevolgen van seksueel misbruik.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2018 19:16
printView this page in: English