Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenParticipatie bij uithuisplaatsingen

Onderzoeksvragen

Een uithuisplaatsing is een hele ingrijpende maatregel die een grote impact heeft op alle betrokkenen en, in het bijzonder, op het kind zelf. De hulpverleners en kinderrechter die verantwoordelijk zijn om dit proces in goede banen te leiden, moeten belangrijke afwegingen maken omtrent het belang van het kind. Door kinderen te laten participeren in dit beslisproces kan er beter rekening gehouden worden met hun belangen en kunnen er beter gefundeerde uitspraken gedaan worden. Dit zal hopelijk leiden tot beslissingen die op meer acceptatie kunnen rekenen van kinderen, ook al zal de uitkomst niet altijd zijn wat zij zelf het liefst hadden gewild.

De centrale onderzoeksvraag van dit project is:

‘Hoe wordt de stem van kinderen jonger dan twaalf jaar thans meegewogen bij beslissingen over uithuisplaatsingen en hoe kan dit worden versterkt?’

De hoofdvraag is opgesplitst in meerdere deelvragen:

  • Wat zegt de (inter)nationale regelgeving en het beleid in Nederland over de stem van kinderen jonger dan twaalf jaar bij het nemen van ingrijpende beslissingen, in het bijzonder een beslissing tot uithuisplaatsing?
  • Hoe wordt in de praktijk bepaald of een kind onder de twaalf jaar zijn of haar mening kan geven?
  • In hoeverre weegt die mening mee in beslissingen over uithuisplaatsing?
  • Op welke manier wordt die mening meegenomen?
  • Op welke manier en onder welke voorwaarden willen kinderen jonger dan twaalf jaar zelf participeren bij beslissingen over uithuisplaatsing?
  • Welke adviezen kunnen we formuleren voor professionals, kinderrechters en beleidsmakers omtrent het inzetten van de stem van kinderen jonger dan twaalf jaar inzake beslissingen over uithuisplaatsing?

Het onderzoek zal bestaan uit een beleidsanalyse, interviews met kinderen en professionals, en een dossierstudie. Door het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden en het bevragen van verschillende betrokkenen verkrijgen we in dit onderzoek resultaten die dicht bij de praktijk staan en daarmee de huidige praktijk kunnen versterken.

Laatst gewijzigd:23 januari 2018 16:17
printView this page in: English