Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenParticipatie bij uithuisplaatsingen

Methode en participanten

Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek is een systematische analyse van rechtsbronnen en beleidsdocumenten. Hierin worden de internationale en nationale kaders rondom de participatie van kinderen onder de twaalf weergegeven.

Het tweede deelonderzoek is een interviewstudie waarin betrokkenen bij uithuisplaatsingen gevraagd worden naar de huidige praktijk en hoe de participatie van minderjarigen kan worden versterkt. Het doel is om 20 kinderen tussen de vijf en twaalf te bevragen door middel van interviews en het doen van activiteiten. Daarnaast willen we jeugdzorgaanbieders, bijzondere curatoren, kinderrechters, jeugdrechtadvocaten en raadsonderzoekers interviewen (van elke groep professionals 10 in totaal).

Het derde deelonderzoek is een case file analyse, waarin de mate van participatie van jonge kinderen bij uithuisplaatsingen in kaart wordt gebracht. We kunnen uit deze vergelijkende dossierstudie onder andere leren welke achtergrondkenmerken van kinderen en gezinnen meespelen bij de beslissing om de stem van het kind te betrekken bij de beslissing en hoe het traject van deze groepen eruit ziet.

Laatst gewijzigd:25 januari 2018 16:35
printView this page in: English