Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenMijn Andere Thuis

Onderzoeksvragen

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet zijn per 1 januari 2015 de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp. Hieronder valt ook de zorg voor kinderen die, al dan niet tijdelijk, ergens anders moeten wonen omdat zij in een thuissituatie verkeren waarin zij niet veilig en gezond kunnen opgroeien.

Met de nieuw Jeugdwet is tevens een wettelijk kader geschapen voor de kwaliteit van de plaatsing: een woonplek die aansluit bij de specifieke behoeften en ontwikkeling van een kind. Het doel is om via de stem van pleegkinderen gemeenteambtenaren betrokken te laten raken bij hun leefwereld en dat zij mogelijk (een nieuwe) betekenis kunnen geven aan de invulling van hun verantwoordelijkheid.

De onderzoeksvraag luidt: "Wat is het perspectief van jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen betreffende hun welzijn en behoeften aan zorg en begeleiding?"

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen zullen de volgende 8 thema’s centraal staan:

  1. Plaatsing
  2. Begeleiding
  3. Duidelijkheid over toekomst
  4. Samenwerking
  5. Continuïteit
  6. Veiligheid
  7. School
  8. 18+ en nazorg
Laatst gewijzigd:28 april 2017 18:09
printView this page in: English