Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenManagen en reduceren van stress bij pleegouders van jonge pleegkinderen.

Resultaten en publicaties

Uit de basislijnmetingen kwam naar voren dat vele pleegkinderen weinig responsief waren naar hun pleegouder. Ze stelden zich weinig betrokken op. Vele pleegouders gaven echter aan dat ze weinig problemen kenden in de relatie met hun kind. Ze leken zich niet te realiseren dat het kind zich vermijdend gedroeg en dat het mogelijk om een schijnaanpassing ging.

De ‘randomised control’ studie liet een significant positief effect zien voor de PPI-groep met betrekking tot de primaire uitkomstmaten (EAS subschalen) bij pleegouders en -kinderen. Met betrekking tot de secundaire uitkomstmaten (NOSI-R, cortisol) waren er echter geen significante effecten. De resultaten van deze studie zijn hoopgevend. Over de lange-termijn effecten van de interventie dient verder onderzoek te worden verricht.

Publicaties:

van Andel, H.W.H., Grietens, H., & Knorth, E.J. (2012). Foster Parent-Foster Child Intervention (FFI). An intervention designed to reduce stress in young children placed in a foster family. Adoption & Fostering, 36 (2), 19-28.

van Andel, H.W.H., Grietens, H., & Knorth, E.J. ( 2012). De Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI): Een interventie gericht op reductie van stress bij jonge kinderen die in een pleeggezin worden geplaatst. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51 , 57-68 .

van Andel, H.W.H., Grietens, H., Strijker, J., van der Gaag, R.J., & Knorth, E.J. (2014). Searching for effective interventions for foster children under stress: A meta-analysis. Child & Family Social Work, 19 , 149-155.

van Andel, H.W.H., Jansen, L.M.C., Grietens, H., Knorth, E.J., & van der Gaag, R.J. (2014). Salivary cortisol: A possible biomarker in evaluating stress and effects of intervention in young foster children? European Child and Adolescent Psychiatry, 23 , 3-12.

van Andel, H.W.H. (2015). Managing and reducing stress in foster carers of young foster children: Evaluation of the ‘Pleegouder-pleegkind interventie (PPI)’ (doctoral dissertation). Groningen: University of Groningen.

van Andel, H. W. H., Post, W. J., Jansen, L. M. C., Kamphuis, J. S., Van der Gaag, R. J., Knorth, E. J., & Grietens, H. (2015). The developing relationship between recently placed foster infants and toddlers and their foster carers: Do demographic factors, placement characteristics and biological stress markers matter? Children and Youth Services Review, 58, 219-226.

van Andel, H., Post, W., Jansen, L., Van der Gaag, R. J., Knorth, E., & Grietens, H. (2016). Optimizing foster family placement for infants and toddlers: A randomized controlled trial on the effect of the Foster Family Intervention. American Journal of Orthopsychiatry , 86, 332-344.

Laatst gewijzigd:26 april 2017 15:10
printView this page in: English