Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenProject Iris

Resultaten en publicaties

Alle interviews zijn afgenomen en geanalyseerd. Het proefschrift van Dorijn Wubs over Project Iris is hier te vinden.

Publicaties:

Wubs, D., Batstra, L., & Grietens, H. (2018). Speaking with and without words – An analysis of foster children’s expressions suggesting sexual abuse. Journa of Child Sexual Abuse, 27(1), 70-87.

Wubs, D., Batstra, L., & Grietens, H. (2018). Balancing between caregiving and professionalism—Women's narratives on fostering a victim of maternal sexual abuse. Child and Family Social Work.

Wubs, D., Batstra, L., & Grietens, H. (submitted). Meta-level sensitivity: A helpful tool in collecting narrative data?

Grietens, H., Steenbakkers, A., & Wubs, D. (2015). Over de betekenis van verhalend onderzoek in de orthopedagogiek. In Grietens, H., Haakma, I., Huyghen, A.M.N., Janssen, H.J.M., Knot-Dickscheit, J. & Post, W.J. (Red.). Orthopedagogiek maakt verschil! Profiel en toekomst van een discipline in beweging (pp. 289-298). Leuven: Acco.

In het pleegouder tijdschrift Mobiel van februari 2015 staat een interview met Hans Grietens, Dorijn Wubs (Project Iris) en Anne Steenbakkers (Project BOP), over de beide projecten, genaamd: Iris en BOP: Over de gevolgen van seksueel misbruik.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2018 20:54
printView this page in: English