Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenProject Iris

Onderzoeksvragen

Seksueel misbruik heeft vele negatieve gevolgen voor het gedrag en de ontwikkeling van pleegkinderen, op korte én lange termijn. Deze kinderen zijn kwetsbaar en hebben bijzondere behoeften. Uit onderzoek blijkt dat vooral traumatische stressreacties en seksueel probleemgedrag specifieke gevolgen zijn van seksueel misbruik. Verder is het zo dat vele van deze pleegkinderen kampen met een complexe traumaproblematiek. Uit een onderzoek voor de Commissie-Samson (Grietens, 2012) bleek dat de impact van de zorg voor een pleegkind met een geschiedenis van misbruik op sommige pleeggezinnen groot was. Om meer inzicht te krijgen in wat de zorg voor een pleegkind met een geschiedenis van seksueel misbruik vóór plaatsing in het gezin betekent, is Project Iris gestart. In het onderzoek wordt zoveel mogelijk de opgebouwde expertise van pleegouders, eigen kinderen en pleegkinderen benut.

Laatst gewijzigd:26 april 2017 15:06
printView this page in: English