Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenGezond terug

Resultaten en publicaties

De doelgroepbeschrijving en analyse van de in- en uitstroom van het Expertisecentrum is inmiddels afgerond. Eind mei 2017 verschijnen de resultaten in een voorlopig eindrapport voor GGZ Drenthe.

Alle data met betrekking tot de kwaliteit van ouderschap is verzameld en wordt momenteel geanalyseerd met drie observatie instrumenten. Ook de dataverzameling van de follow-up studie is voltooid en in het kader van een afstudeeronderzoek worden de eerste analyses uitgevoerd. Het afstudeerproject wordt in juni 2017 afgerond met een scriptie.

Het onderzoek zal naast indicaties over de effectiviteit van de Stee ook waardevolle kennis opleveren rondom de thema’s ouderschapsbeoordeling, behandeling van multi-probleemgezinnen en terugplaatsing van zeer jonge kinderen.

De verwachting is dat het gehele onderzoeksrapport in maart 2018 zal verschijnen. Op dat moment zal ook het proefschirft ingediend worden bij de leescommissie.

Publicaties:

Vischer, A.-F., Grietens, H., Knorth, E.J., & Mulder, H. (in press). Assessing parenting in the context of reunification of infants and toddlers, and their families: How to face the challenges? Infant Mental Health Journal.

Laatst gewijzigd:28 april 2017 14:13
printView this page in: English