Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenGezond terug

Methoden en participanten

De doelgroepbeschrijving wordt gedaan op basis van dossieranalyse van alle gezinnen die over een periode van anderhalf jaar aangemeld zijn bij de Stee. Dit zijn ruim 70 dossiers. Er is een score formulier ontwikkeld waarmee kenmerken op ouder-, kind- en gezinsniveau uit de dossiers worden gehaald. De behandelprocessen van de gezinnen worden gemonitord door middel van het Elektronisch Patiënten Dossier.

Het ouderschap van gezinnen die in de periode maart 2014 tot en met december 2015 instromen in de kliniek, wordt op drie momenten gedurende de behandeling onderzocht door middel van het filmen van typische opvoedsituaties (zoals eten, verzorgen en naar bed brengen). Deze filmfragmenten worden geanalyseerd met verschillende meetinstrumenten waaronder de Emotional Availibility Scales EAS). Deelname aan dit deel van het onderzoek is op vrijwillige basis. Daarnaast vullen de hulpverleners in de kliniek observaties in op de Basis Veiligheid, Verzorging en Opvoeding vragenlijst (BVVO) welke binnen het onderzoeksproject is ontwikkeld.

Duurzaamheid wordt onderzocht middels een follow up van een half jaar na ontslag uit de kliniek. Aanmelders van de gezinnen vullen een vragenlijst in en de gezinnen worden tijdens een huisbezoek geïnterviewd over hun ervaringen met de Stee en het huidige functioneren van het gezin.

Laatst gewijzigd:28 april 2017 14:10
printView this page in: English