Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenMatching in de pleegzorg

Onderzoeksvragen

Het is opmerkelijk dat er nog weinig bekend is over de factoren die van invloed zijn op het besluitvormingsproces van een matcher in de pleegzorg. Om het matchingsproces transparant te maken en kritisch te kunnen kijken naar de manier waarop zo’n belangrijke beslissing wordt genomen, is het belangrijk om de bijdragende factoren te onderzoeken. Dit heeft tot de volgende onderzoeksvraag geleid: “Welke factoren beïnvloeden de besluitvorming rondom de matchingsbeslissing in de bestandspleegzorg?”

Matching kan worden gezien als het besluitvormingsproces dat volgt op de werving van pleegouders en de verwijzing van het kind naar pleegzorg. Dit onderzoek focust voornamelijk op de match tussen een pleegkind in een bestandspleeggezin, een gezin waarbij er geen eerdere connectie was tussen het pleeggezin en het biologische gezin van het kind.

De hoofdvraag van dit onderzoek is opgedeeld in een aantal deelvragen:

  • Wat is er in de literatuur bekend over het besluitvormingsproces in de pleegzorg?
  • Welke factoren zijn volgens de matchers van invloed op de matchingsbeslissing en op het proces van de matching?
  • Welke relaties kunnen er gevonden worden tussen de kenmerken van het pleegkind en het pleeggezin waarmee gematcht is?
Laatst gewijzigd:28 april 2017 17:58
printView this page in: English