Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenMatching in de pleegzorg

Methode en participanten

Dit onderzoeksproject bestaat uit drie deelstudies, gelinkt aan de drie deelvragen, waarmee het onderliggende proces van de besluitvorming in de matching wordt onderzocht. Als eerste wordt er een literatuurstudie gedaan. De literatuurstudie beantwoordt de vraag: "Wat is er in de literatuur bekend over het besluitvormingsproces in de pleegzorg?".

Het tweede deelproject bestaat uit een interviewstudie naar het perspectief van matchers op het besluitvormingsproces. Met dit project wordt getracht om de daadwerkelijke beweegredenen bij de matching te begrijpen. Dit wordt gedaan door interviews te houden met professionals met een semi-gestructureerde opzet, aangevuld met vignetten.

Een dossieronderzoek is het laatste deelproject van dit onderzoek en beantwoordt de vraag: “welke relaties kunnen er gevonden worden tussen de kenmerken van het pleegkind en het pleeggezin waarmee gematcht is?”. De dossiers zullen eerst kwalitatief, met een open blik, worden onderzocht om mogelijke onbekende factoren of karakteristieken voor de onderzoeker mee te nemen. Na de kwalitatieve analyse zal de data worden gekwantificeerd en wordt er gefocust op de interactie tussen de verschillende factoren. Een jaar na plaatsing van het kind in het gezin volgt er een vragenlijst aan de pleegzorgbegeleiders om het succes van de match in kaart te brengen.

Laatst gewijzigd:28 april 2017 18:00
printView this page in: English