Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenProject Audre

Onderzoeksvragen

In project Audre staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe ervaren jeugdigen hun verblijf in een pleeggezin, gezinshuis, of residentiële instelling en hoe hebben jongvolwassenen dit ervaren?
  2. Welke attitudes, normen en waarden hebben opvoeders en hoe sensitief zijn zij ten aanzien van de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van jeugdigen die zij opvoeden of begeleiden?

Waarom is project Audre belangrijk?

LHBTQIA+ jeugdigen in de jeugdhulpverlening lopen groot risico op negatieve ervaringen. Voor hen kunnen stressvolle gebeurtenissen (zoals discriminatie, stigma, een gebrek aan toegespitste hulp), bovenop de ervaringen komen van het niet meer thuis kunnen wonen. Het is van belang dat de omgeving waarin zij na plaatsing terechtkomen stimulerend en non-discriminerend waar ruimte is voor hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ook dient deze omgeving aan te sluiten op de sociale context van jeugdigen en waarin veerkracht van de jeugdige centraal staat. We vinden het daarom erg belangrijk om onderzoek te doen naar hoe een veilige en stimulerende context voor LHBTQIA+ jeugdigen die verblijven in dit soort voorzieningen gecreëerd kan worden.

Laatst gewijzigd:23 januari 2018 15:50
printView this page in: English