Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenProject Audre

Methode en participanten

Hoe werkt project Audre?

Expertgroep
We willen jeugdigen en jongvolwassenen betrekken in de verschillende fases van het project. Zo werken zij als experts en als adviseurs mee aan de opzet en uitvoering van het onderzoek. Deze expertgroep zal tijdens belangrijke momenten van het project samen komen: onder andere bij de ontwikkeling van de onderzoeksinstrumenten, het interpreteren van de uitkomsten en het verspreiden van de resultaten.

Interviews
We willen graag in contact komen met LHBTQIA+ jeugdigen en jongvolwassenen die verblijven of hebben verbleven in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling en die bereid zijn om hun verhaal met ons te delen. Ben jij bereid om met ons te praten over jouw ervaringen in de hulpverlening? Hoe is het voor jou (geweest)? Zijn er ook dingen die je graag anders zou zien? Wanneer je mee wil doen aan dit onderzoek, kan het gesprek plaats vinden op een een locatie die voor jou het meest prettig is. Ook kunnen we het gesprek via de telefoon, Skype of chat doen als dit jouw voorkeur heeft. We zullen jouw verhaal met respect behandelen en jouw privacy staat voorop.

Focusgroepen
Behalve gesprekken met jongeren en jongvolwassenen willen we focusgroepen organiseren met opvoeders, zoals pleegouders en pedagogisch medewerkers. We willen hun ervaringen, meningen, behoeftes en expertise ten aanzien van LHTBQIA+ jeugdigen beter leren kennen.

Jouw betrokkenheid in het Audre project is voor ons belangrijk

We zijn op zoek naar:

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar oud en beschouw jij jezelf als LHBTQIA+, en heb jij daarnaast ervaringen in pleegzorg, gezinshuiszorg of residentiële zorg, en wil je graag meedoen in een interview of in de expertgroep?
  • Ben jij actief in de jeugdhulpverlening als pleegouder, pedagogisch medewerker of gezinshuisouder en wil jij deelnemen aan een van onze focusgroepen?

Neem dan met ons contact op! Dit kan via audre@rug.nl

Mocht je meer informatie willen ontvangen over project Audre, staan we jullie graag te woord.

Privacy

De onderzoekers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dit betekent dat wij met niemand informatie delen over individuele participanten*. In de analyses van de interviews en focusgroepen zal geen informatie herleidbaar zijn naar de individuele deelnemers (zoals namen, plaatsnamen of organisaties). We willen graag de interviews en groepsgesprekken opnemen met een voice-recorder, tenzij jij dit niet wil. We zullen de opnames veilig opslaan op de universiteit, op een plek waar alleen de onderzoekers bij kunnen. We zullen de opnames met niemand delen. Jouw naam zal niet gelinkt worden aan jouw antwoorden. Je kunt altijd jouw deelname aan het onderzoek stopzetten. Over de resultaten van het onderzoek zal worden gerapporteerd in onderzoeksrapporten, beleidsdocumenten, wetenschappelijke publicaties, en via online-media en conferenties.

* Tenzij wij ons ernstig zorgen maken over de veiligheid van een deelnemer, dan dienen wij (samen met de deelnemer) een melding te doen bij een hiervoor bevoegde instantie.

Laatst gewijzigd:23 januari 2018 15:50
printView this page in: English