Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekOvergangen en aansluitingen in het onderwijsOver

Over

Het huidige project bestaat uit vier deelprojecten die op elkaar aansluiten.

  1. In het eerste project zal vanuit de literatuur gekeken worden wat al bekend is over dit onderwerp (reviewstudie).
  2. De overgang tussen po-vo staat centraal in deelproject 2.
  3. In deelproject 3 is het doel om de overgang tussen het vmbo-mbo in beeld te brengen.
  4. In het laatste project, zal met een simulatiestudie gekeken worden wat het effect van wijzigingen in het beleid kunnen zijn.
Laatst gewijzigd:19 november 2018 12:15