Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekOvergangen en aansluitingen in het onderwijs

Overgang vmbo-mbo

16 juni 2015

De website nu.nl kopte onlangs dat Minister Jet Bussemaker een betere overgang van het vmbo naar het mbo wil realiseren. De minister doelt hierbij op de problemen van een groep vmbo-leerlingen die na het behalen van hun vmbo diploma hun studieloopbaan besluit te beeindigen en daarnaast op een nog grotere groep jongeren die in het eerste jaar van hun mbo-opleiding uitvalt. Het afbreken van opleidingen of voortijdig schoolverlaten wordt vaak gezien als een belangrijke bedreiging van een duurzame sociale en economische ontwikkeling, de inclusie van minderheden en is vaak een persoonlijke tragedie voor de jongeren in kwestie. Daarom staat dit thema ook centraal in het lopende ProBO-onderzoek naar Overgangen en Aansluitingen waarin onder meer de vmbo-mbo overgang in kaart wordt gebracht.

In het door ons uitgevoerde onderzoek naar overgangen en aansluitingen richten wij ons op de laatste door Minister Bussemaker genoemde groep, namelijk de jongeren die wel overstappen van het vmbo naar het mbo maar die al snel hun opleiding afbreken. Daarnaast nemen we in het onderzoek ook de jongeren mee die in het tweede leerjaar van het mbo hun opleiding afbreken en de jongeren die in het mbo succesvol doorstromen en hun diploma behalen. In het onderzoek brengen we in kaart welke groepen jongeren uitvallen, wanneer deze jongeren uitvallen, in hoeverre dit te maken heeft met hun welbevinden en motivatie in de mbo-opleiding, maar ook of het gerelateerd is aan het maken van een risicovolle opleidingskeuze bij de vmbo-mbo overgang.

Laatst gewijzigd:11 april 2017 12:06

Meer nieuws