Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekOV4U

Effectiviteitsonderzoek

In 2012 heeft een pilot van het lespakket OV4U plaatsgevonden op de Bladergroenschool in Groningen. De eerste versie van OV4U voor het speciaal onderwijs, ontwikkeld door studente Dianne Hofstee, is bij een aantal leerlingen van de Bladergroenschool ingezet. De eerste resultaten van deze pilot waren positief en alle betrokkenen waren zeer enthousiast over het lespakket. De Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Kinderpostzegels Nederland starten binnenkort met een grootschaliger wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het lespakket OV4U.

Binnen het onderzoek zal er gekeken worden naar de ontwikkeling van kennis over en zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid in het openbaar vervoer van de leerlingen. Daarnaast wordt ook het effect van OV4U op het zelfbeeld en de executieve vaardigheden van de leerlingen onderzocht. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om het OV4U lespakket landelijk in te zetten om het functioneren van leerlingen binnen het speciaal onderwijs te vergroten.

.
.
Laatst gewijzigd:19 december 2016 15:36