Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekMelle

Ontwikkelingen van het Onderzoeksproces

Binnen het MELLE-project wordt sinds het voorjaar van 2016 halfjaarlijks een meting uitgevoerd. Dit betekent dat er tot nu toe vier metingen met succes zijn afgerond. In maart beginnen we met de vijfde ronde en er kunnen nog steeds kinderen instromen. Tijdens de halfjaarlijkse metingen doen de kinderen een aantal taken op het gebied van motoriek, cognitie en taal. De kinderen worden hierbij getest door de hoofdonderzoekers van het MELLE-project: Gerda van der Veer en Erica Kamphorst en studenten van diverse opleiding binnen de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook vullen de ouders vragenlijsten in over de kinderen.

We willen alle kinderen en ouders van harte bedanken voor hun deelname en hulp. Zonder jullie kan dit onderzoek niet bestaan!

Metingen voorjaar 2016 tot najaar 2017: afgerond

In het voorjaar van 2016 zijn we begonnen met de eerste metingen. Daarbij zijn 97 kinderen getest (51 jongens en 46 meisjes) in de leeftijd van 3 jaar en 0 maanden t/m 5 jaar en 11 maanden. In het najaar van 2016 hebben 75 kinderen voor de tweede keer meegedaan en zijn er 28 nieuwe kinderen in het project ingestroomd. In het voorjaar van 2017 zijn er opnieuw 31 kinderen ingestroomd. De 19 kinderen die in het najaar van 2016 waren ingestroomd hebben toen voor de tweede keer meegedaan en 53 kinderen, die in het van voorjaar 2016 waren ingestroomd, al voor de derde keer. Ook in het najaar 2017 zijn er nieuwe kinderen ingestroomt en sommige kinderen hebben nu al voor de vierde keer meegedaan! Op deze manier krijgen we een steeds beter beeld van de ontwikkeling op de verschillende domeinen van motoriek, cognitie en taal.

Rapportjes en foto’s voor de ouders

In december 2017 en januari 2018 hebben we ouders weer leuke foto’s en verslagjes gestuurd. De ouders van kinderen die voor het eerst meededen hebben een verslagje gekregen van de testresultaten van hun kind ten opzichte van leeftijdsgenootjes in het MELLE-project van de eerste meeting. De ouders van kinderen die voor de tweede keer mee hebben gedaan, hebben een verslag gekregen over het verloop van het onderzoek. De ouders van de kinderen die voor de derde keer mee hebben gedaan, hebben een uitgebreid verslag gekregen met testresultaten voor bepaalde taakjes van hun kind ten opzichte van de testresultaten van leeftijdsgenootjes in het MELLE-project van de eerste twee metingen. De ouders van de kinderen die al voor de vierde keer hebben meegedaan hebben een verslag gekregen met testresultaten van de eerste drie metingen om zo het verloop van de individuele ontwikkeling te laten zien.

Meting voorjaar 2018: gestart in maart

Op dit moment zijn we gestart met de vijfde meting. Er zijn op dit moment 190 kinderen (100 jongens en 90 meisjes) die meedoen aan het MELLE-project. Wij zijn verheugd dat er al weer nieuwe aanmeldingen zijn voor het voorjaar van 2018. Ook verwelkomen wij nog steeds graag nieuwe aanmeldingen voor het onderzoek. Op dit moment zijn we vooral opzoek naar 4 en 5-jarige kinderen die mee willen doen aan het MELLE-project.

In de media:

Het MELLE-project is voor het eerst geïntroduceerd op het 'Dutch DCD Congres' op 30 januari 2016. Meer informatie: Link

Samen met Maria Livia Bernardi, een onderzoeker van de City University London, is door de onderzoekers binnen het MELLE-project een symposium georganiseerd omtrent de relatie tussen motorische en cognitieve ontwikkeling bij kinderen op het ISEI Congres (Congres of the International Society for Early Intervention) te Stockholm (8-10 juni 2016). Meer informatie: Link

In januari 2017 is het MELLE-project gepresenteerd op het CIAPSE2 Congres (Children's Physical Activity and Sport Conference) in Jyväskylä, Finland. Meer informatie: Link

In juli 2017 zijn resultaten van het MELLE-project gepresenteerd op een internationale conferentie in Australië: Van der Veer, G., Cantell, M., Minnaert, A., & Houwen, S. (2017). MELLE-Project: Early development of motor, executive, and language functioning in 3- to 5-year old children with and without developmental risk. Oral paper, 12th International Developmental Coordination Disorder Conference, Perth, Australia, July 5-8, 2017.

MELLE project leiders Marja Cantell en Suzanne Houwen zijn de voorzitters van de wetenschappelijke commissie van de volgende DCD conferentie (DCD13) in Jyväskylä, Finland (5-8 June 2019).  

       

Laatst gewijzigd:24 april 2018 10:34