Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekIedereen hoort erbij!

Wat houdt meedoen aan het project in?

* We zijn nog op zoek naar klassen die in het schooljar 2018-2019 aan het project willen meedoen *

Het onderzoek naar de effecten van het lespakket is in januari 2017 van start gegaan. We zijn nog op zoek naar reguliere basisschoolklassen (groep 1, 2 en/of 3) die aan het onderzoek willen meedoen in het schooljaar 2018-2019 (startdatum in overleg). We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Klassen kunnen meedoen in één van de twee onderzoeksgroepen:

 • Iedereen hoort erbij! – In deze groep ontvangt de leerkracht van ons het complete lespakket (incl. handleiding en materialen). De leerkracht wordt ook uitgenodigd om deel te nemen om een korte digitale training voor leerkrachten te volgen.
  (We zijn voor deze groep nog hard op zoek naar klassen met een leerling met gehoorproblemen. Voor klassen met een leerling met een lichamelijke of een verstandelijke beperking geldt momenteel een wachtlijst.)
 • Controlegroep - In de controlegroep vindt het onderwijs in de klas plaats zoals dat gebruikelijk is. 
  (We zijn voor deze groep nog hard op zoek naar klassen met een leerling met een verstandelijke of lichamelijke beperking . Voor klassen met een leerling met gehoorproblemen beperking geldt momenteel een wachtlijst.)

In beide groepen zullen de onderzoekers naar de school komen om gegevens te verzamelen. Op deze pagina staat beschreven wat alle onderdelen (gegevens verzamelen, leerkrachttraining en gebruik van het lespakket) inhouden.

Iedereen hoort erbij! Controlegroep

- Gegevens verzamelen op school
- Deelname aan de leerkrachttraining
- Gebruik van het lespakket

- Gegevens verzamelen op school
Gegevens verzamelen op school

We zijn erg benieuwd wat voor effect het lespakket in de klas heeft. Daarom willen wij graag in klassen gegevens verzamelen. Hiervoor komen wij naar de school toe; de leerkracht hoeft zelf geen gegevens te verzamelen.

We komen gegevens verzamelen op drie momenten; voorafgaand aan het lespakket, na afronding van het lespakket en twee maanden later. Afhankelijk van het aantal leerlingen in de klas dat meedoet, zullen wij naar verwachting per moment een halve tot een hele dag aanwezig zijn.

Op elk van deze momenten willen we graag de volgende gegevens verzamelen:

 • Gegevens van leerlingen - We zullen de leerlingen in kleine groepjes uit de klas halen en hen wat vragen stellen. U kunt hierbij denken aan vragen als “Vind je het leuk om in de kring te zitten naast een kind dat niet zo goed kan horen?”. Ook zullen we vragen met wie in de klas de leerling graag speelt en wie zijn/haar vriendjes zijn. Voordat leerlingen kunnen meedoen aan het project, vragen we hun ouders om toestemming.
 • Observatie - We observeren de kinderen in de klas om te kijken hoe de kinderen samen spelen. We doen dat ter plekke in de klas; er zullen geen video-opnames gemaakt worden.
 • Gegevens van de leerkracht – We vinden het belangrijk om ook een aantal gegevens van de leerkracht te verzamelen. We vragen hen daarom om digitaal een vragenlijst in te vullen.
 • Gegevens van de ouders – We vinden het ook belangrijk om een aantal gegevens van de ouders te ontvangen. We nodigen hen daarom uit om ook een vragenlijst in te vullen. Ouders mogen zelf beslissen of zij deze vragenlijst wel of niet invullen.
Deelname aan een leerkrachttraining

Bij het project hoort ook een korte digitale training voor leerkrachten. Binnen deze training komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de achtergrond van het lespakket, het versterken van de sociale acceptatie, het gebruik van het lespakket, etc. We vragen u de training voorafgaand aan het gebruik van het lespakket te volgen. Dit kunt u doen op een moment dat het u goed uitkomt.

Gebruik van het lespakket

We vragen de leerkracht zes weken het lespakket te gebruiken in zijn/haar klas. De leerkracht ontvangt van ons het complete lespakket (incl. handleiding en materialen). De verwachte tijdsinvestering voor voorbereiding en uitvoering is ongeveer 1,5 tot 2 uur per week.

Voordelen als u meedoet

Dit project kan niet worden uitgevoerd zonder medewerking van mensen uit de onderwijspraktijk. Als blijk van onze waardering voor hun inzet, willen we graag iets terug doen. Naast het lespakket en de bijbehorende training voor leerkrachten* ontvangen alle deelnemende klassen na afronding van het project:

 • Drie maanden gratis toegang tot Bereslimme boeken
 • Praktijkgerichte rapportage over het onderzoek

Daarnaast kunnen klassen kiezen uit:

 • Een door de medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen verzorgde thematische ouderavond
 • Een analyse van de sociale relaties in de klas en adviezen hoe deze te verbeteren

Mocht u een andere behoefte hebben dan onderzoeken we graag met u of we hiervoor mogelijkheden hebben.

* Klassen in de controlegroep ontvangen, indien zij daarin interesse hebben, kosteloos het lespakket en de training na afronding van het project in hun klas.

Afbeelding: Dawn Hudson/Shutterstock.com
Afbeelding: Dawn Hudson/Shutterstock.com
Laatst gewijzigd:27 november 2018 14:54
printView this page in: English