Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekEthische Commissie

Toetsingsprocedure

Een onderzoeksvoorstel ter beoordeling voorleggen

Een verzoek om goedkeuring voor het uitvoeren van onderzoek waaraan personen (participanten) deelnemen, kan gedaan worden door het insturen van het Meldingsformulier voorgenomen onderzoek Pedok.Aan dit formulier moeten een aantal bijlagen worden toegevoegd, zoals beschreven op pagina 3 van het formulier. Het gaat om:

  • de complete versie van het betreffende onderzoeksvoorstel
  • informatie- en wervingsbrochures
  • formulieren voor informed consent.1
  • verklaringen(en) van geheimhouding
  • alle overige stukken die relevant zijn voor de beoordeling

U kunt het ingevulde formulier, inclusief alle benodigde bijlagen, per e-mail sturen naar het volgende adres: ecpedok@rug.nl. Aanvragen zonder de benodigde bijlagen worden niet in behandeling genomen. Formulier en bijlagen moeten waar mogelijk in Word-formaat worden aangeleverd.

Houd rekening met een termijn van gemiddeld vier weken voor de beoordeling van uw aanvraag. U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging.

1 Het is verplicht om participanten volledig te informeren over de aard, duur, risico’s/bezwaren van het onderzoek voordat zij (schriftelijk) toestemming geven voor deelname (geïnformeerde toestemming/informed consent). Participanten moeten een geïnformeerde keuze kunnen maken om wel of niet aan het onderzoek deel te nemen. Een modelformulier ‘Geïnformeerde toestemming’ kunt u downloaden (Engelse versie) en gebruiken.

Laatst gewijzigd:26 november 2018 11:26
printView this page in: English