Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekDenk- en leervaardigheden project

Startsymposium 2011

In februari 2011 werd het denk- en leervaardigheden gestart met een nationaal symposium over een vergelijkbaar project gestart in 2000 door het Centre for Learning and Teaching (CfLaT) van de Universiteit van Newcastle in Engeland. Het symposium werd bezocht door 85 deelnemers, voornamelijk uit de onderwijspraktijk in de noordelijke regio's.

Het Britse Learning to learn project van de Campaign for learning

Het programma bestond uit presentaties, workshop en discussies in relatie tot het Engelse 'Learning to Learn' (L2L) project, een nationaal schools leervaardigheidsinitiatief van het Engelse Campaign for Learning dat sinds 2000 loopt en inmiddels meer dan 80 schoolprojecten omvat op kleuter-, basis- en middelbare scholen, en in het beroeps- en hoger onderwijs. Middels het L2L project is sinds 2000 een zeer brede diversiteit aan actieonderzoek uitgevoerd in basisscholen, op middelbare scholen, en aan hogescholen en universiteiten.

De learning to learn aanpak

De kern van de L2L aanpak is om leren beter leerbaar te maken door betrokken leerkrachten de ruimte en gelegenheid te geven om in de eigen onderwijspraktijk wetenschappelijk verantwoord te experimenteren met denk- en leervaardigheden.

Vertrekpunt daarbij is vooral de al aanwezige kennis en behoefte. Projecten worden daarom geïnitieerd, uitgevoerd en geëvalueerd door leerkrachten en leerlingen zelf, met begeleidende ondersteuning van onderzoekers. Projecten hebben daardoor het character van actieonderzoek. Het Nederlandse denk- en leervaardighedenproject werkt op deze zelfde basis en steunt op de positieve resultaten die met name via het Britse L2L project voorhanden zijn.

Symposium activiteiten

Tijdens het symposium werden posters met bevindingen van zes van de Engelse leerkrachten betrokken bij L2L projecten besproken, met toelichting door henzelf via video-interviews verzameld door Ernst Thoutenhoofd en Marieke van Roy. Middels groepsdiscussies werd vervolgens besproken welke voor- en nadelen uit deze Engelse aanpak voor het aanbieden van denk- en leervaardigheden aan leerlingen naar voren komen.

De presentaties over L2L werden verzorgd door Professor David Leat, Directeur van het Centre for Learning and Teaching (CfLaT) in Newcastle en Dr. Kate Wall, CfLaT medewerker en co-initiator van het Engelse Learning to Learn (L2L) initiatief.

Het symposium werd mogelijk gemaakt door deelfinanciering van onderzoeksschool ISED.

Symposium resultaten

Transcripten van de video-interviews zijn beschikbaar op aanvraag.

Symposium programma

Posterbesprekingen

PMI groepsdiscussie

Laatst gewijzigd:03 mei 2017 14:33
printView this page in: English