Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOrthoreka!Masterscriptie

ADHD en ASS in de klas. Wat werkt?

Een onderzoek uitgevoerd voor de schoolpoli van Accare. / Nynke Antonides-Jellema en Ynske Buiteveld

Aanleiding en doelstelling

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Met de invoering van deze wet volgen steeds meer leerlingen met psychiatrische problematiek onderwijs op een reguliere basisschool. Indien kinderen problemen ondervinden in de klas of met het volgen van onderwijs, kan de schoolpoli van Accare hulp bieden. In deze studie zijn de cliënten van de schoolpoli van Accare onderzocht aan de hand van een dossieronderzoek. Tevens is onderzocht wat werkt in de klassikale ondersteuning aan kinderen met psychiatrische problematiek. Gezien de diagnoses autisme spectrum stoornis (ASS) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) veel voorkomen onder cliënten van de schoolpoli van Accare, is het onderzoek gericht op deze twee diagnoses.

Methode

Door middel van dossieronderzoek is onderzocht wat de problematiek van de cliënten (N=27) van de schoolpoli is en welke interventies in het verleden bij deze cliënten zijn ingezet. De cliënten varieerden in leeftijd van 6 tot en met 17 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 10 jaar. De groep bestond uit 19 jongens (70,4%) en acht meisjes (29,6%). Om te onderzoeken wat werkt in de klassikale ondersteuning aan kinderen met ASS en ADHD zijn de volgende databases geraadpleegd: ERIC, PsycINFO, MEDline en SmartCat. In totaal zijn er in dit onderzoek 68 artikelen geanalyseerd. Hiervan richten 40 artikelen zich op de diagnose ASS en 28 artikelen op de diagnose ADHD. Alle artikelen zijn gepubliceerd tussen 2001 en 2015.

Resultaten

Uit het dossieronderzoek bleek dat de diagnoses ASS (40,7 %) en ADHD (44,4 %) de meest gestelde diagnoses zijn bij de cliënten van de schoolpoli. Daarnaast ontvingen de meeste cliënten (N=24) vooraf aan de behandeling van de schoolpoli een andere interventie. Hierbij kan gedacht worden aan interventies zoals medicatie, een oudercursus of –begeleiding en psycho-educatie. Voor kinderen met ASS lijken visuele ondersteuning en de behandelmethodieken LEAP en TEACCH de best werkzame interventies te zijn. Bij visuele ondersteuning kan gedacht worden aan interventies zoals video modeling en Social Stories. Voor kinderen met ADHD lijken gedragstherapeutische interventies en medicatie het best werkzaam. Bij gedragstherapeutische interventies kan gedacht worden aan interventies zoals de Daily Behavioral Report Card (DBRC).

Discussie

Aan de schoolpoli van Accare wordt aanbevolen om de genoemde interventies in te zetten in de behandeling van kinderen met ASS en ADHD. Daarnaast wordt aanbevolen om vollediger te rapporteren en meer eenduidigheid te creëren in de dossiers.

Keywords: ASS, ADHD, classroom support, interventions

Begeleid door: Anne-Marie Huyghen

Laatst gewijzigd:10 oktober 2017 14:41
printView this page in: English