Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Research Centre on Profound and Multiple Disabilities is verheugd over aandacht in regeerakkoord voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking

'…. voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking kijken we hoe we meer maatwerk kunnen organiseren. Dat doen we mede op basis van ervaringen van ouders’
12 oktober 2017

In het nieuwe regeerakkoord is expliciet aandacht voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van Rijksuniversiteit Groiningen is hierover zeer verheugd. Recent bracht het Research Centre een notitie uit waarin zij, samen met ouders, pleiten voor erkenning van de eigenheid van deze kinderen en volwassenen. Daarnaast wordt in de notitie 'Kinderen en volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: tijd voor een nieuw perspectief' beschreven wat maatwerk voor deze groep betekent en welke concrete acties daarvoor nodig zijn.

Het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities, onderdeel van de basiseenheid Orthopedagogiek, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, hoopt dat de aandacht in het regeerakkoord bijdraagt aan de erkenning voor deze groep én hun gezinnen, en de complexe en zware taak waar ouders én professionals dagelijks mee te maken krijgen.

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:19 oktober 2017 08:27

Meer nieuws