Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Grote NWO-subsidie voor Nederlands-Caribisch onderzoek naar gevolgen van afwezige vaders voor jongeren

06 december 2016
Curacao / pixabay.com

Afwezige vaders lijken nadelig voor de seksuele- en sociale ontwikkeling van Westerse jeugd. Echter, op Curaçao zijn afwezige vaders cultureel gangbaar. Of en zo ja, welke risico’s er bestaan voor problematisch seksueel gedrag, een verminderd welbevinden en lagere schoolprestaties, zou dus cultureel kunnen verschillen.' Onderzoekers van de Basiseenheid Jeugdstudies van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Greetje Timmerman, Tina Kretschmer en Diana van Bergen, en Odette Girigori en Bram Buunk van de Universiteit van Curaçao hebben een grote NWO-subsidie (€599.100) verworven voor een onderzoek naar gevolgen van afwezige vaders.

Het onderzoek ‘Father absence and consequences for reproductive behavior and psychosocial development among Caribbean, Caribbean-Dutch and native Dutch youth’ is één van de 9 grote onderzoeksprojecten die minister Jet Bussemaker aankondigde tijdens haar werkbezoek aan Curaçao. De NWO-subsidie gaat naar een aio en twee postdoc’s die het onderzoek onder Curaçaose, Curaçaose-Nederlandse en Nederlandse jeugd in de komende 5 jaar uitvoeren. De maatschappelijke impact van het project wordt bevorderd door regelmatige uitwisseling en presentaties van onderzoeksresultaten, zowel op Curaçao als in Nederland. Andere betrokken partijen bij het onderzoek naar de gevolgen van afwezige vaders zijn beleidsmakers, jeugd(zorg)professionals, sociaal werkers en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport op Curaçao.

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:06 december 2016 16:33

Meer nieuws