Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen hebben weinig sociale contacten - promotie Aafke Kamstra

22 december 2016

Sociale contacten zijn voor iedereen van groot belang en er is geen reden om aan te nemen dat dit niet geldt voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB). Tot voor kort was er amper iets bekend over omvang, aard en frequentie van sociale contacten bij deze doelgroep. Aafke Kamstra deed er onderzoek naar: ‘De resultaten zijn zorgwekkend: het blijkt dat mensen met (Z)EVMB gemiddeld met slechts vijf mensen per jaar buiten hun woonvoorziening contact hebben en dat is grotendeels familie.’ Met het toenemen van de leeftijd neemt zowel het aantal contactpersonen als de frequentie van de contacten af.

Ook binnen de woonvoorziening is de sociale interactie niet groot. Tussen groepsgenoten onderling wordt amper interactie gezien en het blijkt dat ze daar ook weinig de kans voor krijgen. Ook professionals besteden in de praktijk weinig aandacht aan het onderhouden of uitbreiden van de sociale netwerken. De professionals geven aan dit wel belangrijk te vinden, maar ook dat ze niet weten hoe ze dit precies moeten doen. Ook zien ze het niet als een onderdeel van hun dagelijks handelen.

Kamstra pleit ervoor om sociale netwerken juist wel te zien als onderdeel van het dagelijks handelen. Sociale netwerken zijn van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen met (Z)EVMB: het sociale netwerk helpt eenzaamheid te voorkomen, het risico op gezondheidsproblemen te verlagen en participatie mogelijk te maken. Bovendien kan het netwerk opkomen voor de rechten van de persoon met (Z)EVMB.

Aafke Kamstra deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Orthopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, waar zij universitair docent/onderzoeker is. Het werd gefinancierd door 's Heeren Loo.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:22 december 2016 10:24
printView this page in: English

Meer nieuws