Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Lerarenbeurs voor onderzoek naar etnische identiteitsontwikkeling migrantenpleegkinderen

24 juni 2016
Kinderen

Migrantenpleegkinderen worden doorgaans geplaatst in autochtone pleeggezinnen. Hierdoor verdwijnen etnisch-culturele bindingen deels of geheel uit hun leven. Dit roept de vraag op hoe de etnische identiteitsontwikkeling van migrantenpleegkinderen verloopt. Deze etnische identiteitsontwikkeling bij migrantenpleegkinderen zal centraal staan in het onderzoek 'Roots are powerful' waarvoor Clementine Degener, docent Social Work bij de Hogeschool van Rotterdam, een Promotiebeurs voor Leraren heeft ontvangen. Het onderzoek wordt begeleid door Diana van Bergen (basiseenheid Jeugdstudies), Hans Grietens (basiseenheid Orthopedagogiek) en Greetje Timmerman (basiseenheid Jeugdstudies) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoek vanuit verschillende perspectieven

Het onderzoek start met kwantitatief dossieronderzoek bij vier grote pleegzorgaanbieders waarin achterhaald wordt hoe vaak het voorkomt dat de etnisch-culturele herkomst niet overeenkomt tussen pleegkind en pleeggezin. Vervolgens zal via kwalitatief longitudinaal onderzoek de etnisch-culturele identiteitsontwikkeling van migrantenpleegkinderen in de adolescentiefase bestudeerd worden, zowel uit het perspectief van de pleegkinderen als de (pleeg)ouders. Hieruit volgt een theoretisch model met factoren die van invloed zijn op zowel negatieve als positieve etnische-culturele identiteitsontwikkeling.

NWO Promotiebeurs voor leraren

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen via het NWO een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk.

De volledige titel van het onderzoeksplan is: ‘Roots are powerful’, een onderzoek naar etnisch-culturele identiteitsontwikkeling bij migrantenpleegkinderen in de adolescentiefase

Laatst gewijzigd:19 september 2017 15:40

Meer nieuws