Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

ERC-beurs voor Tina Kretschmer

30 augustus 2017
Tina Kretschmer

Tina Kretschmer van de basiseenheid Jeugdstudies, Rijksuniversiteit Groningen heeft een Starting Grant ontvangen van de European Research Council (ERC). De Starting Grant, een persoonsgebonden subsidie van 1,5 miljoen euro, is bedoeld om getalenteerde wetenschappers vijf jaar lang te ondersteunen bij hun onderzoek. Tina Kretschmer ontvangt de subsidie voor haar onderzoek naar 'peers' bij sociale ontwikkeling. In totaal ontving de Rijksuniversiteit Groningen in deze ronde vier ERC Starting Grants.

The consequences of peer experiences across contexts and generations

Uit eerdere studies weten we dat gelijkwaardige relaties met leeftijdgenoten tijdens de adolescentie gevolgen hebben voor het psychisch welzijn als volwassene. Dit project kijkt echter voorbij deze grenzen. Dr. Tina Kretschmer stelt dat de gevolgen van dergelijke 'peer'-ervaringen van veel grotere betekenis zijn voor de ontwikkeling. In dit project onderzoekt zij de overdracht van 'peer'-ervaringen tussen sociale contexten door te bestuderen hoe volwassen liefdesrelaties en vriendschappen worden beïnvloed door eerdere 'peer'-ervaringen. Daarnaast bestudeert zij of 'peer'-ervaringen van generatie op generatie worden doorgegeven en of deze het nageslacht via omgevings-, genetische en epigenetische factoren beïnvloeden. De resultaten van dit project zullen onze kennis over de rol van peers bij sociale ontwikkeling sterk vergroten.

Meer over ERC

ERC ondersteunt talentvolle jonge onderzoekers bij het opzetten van een onderzoeksteam en het starten van een onafhankelijk onderzoeksproject. Een ERC-beurs stelt deze onderzoekers in staat gedurfd, baanbrekend onderzoek op te starten en binnen hun vakgebied nieuwe wegen in te slaan.

Meer informatie:

  • Tina kretschmer is Assistant Professor bij de basiseenheid Jeugdstudies, afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

  • Voorstel:"Ghosts from the past: Consequences of Adolescent Peer Experiences across social contexts and generations."
  • Profielpagina Tina Kretschmer

Laatst gewijzigd:01 september 2017 09:30

Meer nieuws