Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

“Als pleegkind heb je écht wel wat te zeggen” - Het Foster Care Research Centre Groningen presenteert zich met eigen magazine

09 juni 2017
Magazine - Foster Care Research Centre

Wanneer kinderen door omstandigheden tijdelijk of langdurig niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, is een pleeggezin een goede optie. Familieleden, andere bekenden of compleet onbekenden nemen dan de rol van opvoeder waar, met als doel de kinderen een veilige en stabiele thuissituatie te geven waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pleeggezinnen worden hierbij geholpen door professionals binnen de jeugdzorg. Wetenschappelijk onderzoek over pleegzorg is een speerpunt in het onderzoeksprogramma van de basiseenheid Orthopedagogiek aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Sinds 1 mei is dit onderzoek ondergebracht in het Foster Care Research Centre Groningen .

Het Foster Care Research Centre Groningen bestudeert beslissingsprocessen binnen pleegzorg, ervaringen van kinderen die verblijven in de pleegzorg, interventies voor kinderen en hun verzorgers, en de korte en lange termijn uitkomsten van pleegzorgplaatsingen. Ons doel is om pleegouders, professionals, organisaties en beleid te informeren over wat de beste (‘evidence-based’ of ‘knowledge-based’) manieren zijn om deze kwetsbare groep te ondersteunen.

Om kennisoverdracht te vergemakkelijken en een dialoog tot stand te brengen tussen onderzoek, beleid en praktijkveld, publiceert het Foster Care Research Centre Groningen Nederlandstalige onderzoeksmagazines. Deze worden gestuurd aan pleegzorgorganisaties in Nederland en Vlaanderen, en zijn online gratis toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.

Het eerste magazine werd onlangs uitgebracht, met als titel: Als pleegkind heb je écht wel wat te zeggen . In dit magazine presenteert het centrum het Behoeften Onderzoek Pleegkinderen (Project BOP). Project BOP brengt de psychosociale behoeften van pleegkinderen in kaart, zoals ze die zelf ervaren. In het magazine vertellen pleekinderen over hun ervaringen en geven ze een kijkje in hun wereld. Welke behoeften hebben zij? Hoe verschillen jongeren van elkaar? Wat is de impact van seksueel misbruik op deze behoeften? Op deze en meer vragen wordt ingegaan vanuit het perspectief van jongeren, aangevuld met reflecties van pleegouders.

Het eerste magazine is te downloaden op de website van het Foster Care Research Centre Groningen. Via de site kunnen belangstellenden zich aanmelden voor nieuwsupdates om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de onderzoeksgroep.

Laatst gewijzigd:09 juni 2017 14:14

Meer nieuws