Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische en OnderwijswetenschappenOnderwijsSamenwerking werkveld

Voorbeelden werkveldactiviteiten

Observatie intake

Studenten observeren, in het kader van het Bachelor 2-vak Gesprekspractium, achter one-wayscreens in het ambulatorium intakes die worden uitgevoerd door gedragswetenschappers van Accare, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Individuele leerling-/cliëntbegeleiding

Een student helpt een leerling in de klas op diverse gebieden (hulp bij lezen, rekenen, zelfredzaamheid, indelen huiswerk e.d.). Dit gebeurt op reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, maar ook op scholen voor speciaal onderwijs en andere instellingen waar leerlingen met een specifieke problematiek als ADHD en autisme begeleiding krijgen. Enkele voorbeelden van scholen en instellingen waar deze begeleidingsprojecten plaatsvinden: OBS Borgmanschool, CBS ‘t Kompas, CSG Expertisecentrum (VO), ROC Alfa College en Molendrift.

'Accare let op de kleintjes'

Een student biedt gespecialiseerde opvang en begeleiding in een gezin waarvan een kind gediagnosticeerd is met een psychiatrische stoornis en in behandeling is bij Accare, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland (Jonge Kind teams). De student komt één tot twee keer per week bij een gezin thuis en gaat dingen doen met het kind die het leuk vindt. Hierdoor worden de ouders ontlast en hebben ze meer tijd voor zichzelf en andere kinderen binnen het gezin. De studenten krijgen vooraf een training en worden via maandelijkse supervisiegesprekken begeleid door gedragswetenschappers van Accare.

Observaties

Er zijn verschillende samenwerkingsprojecten rondom observatie van cliënten. Bij het Leger des Heils - afdeling Jeugdzorg en Reclassering - observeren studenten bezoekregelingen tussen kind en ouders/verzorgers. Op een Medisch Kleuter Dagverblijf maken studenten video-opnames van kinderen, waarna zij deze opnames bewerken tot fragmenten die besproken kunnen worden in het multidisciplinair overleg.

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 13:22
printView this page in: English