Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderwijsSamenwerking werkveld

Excellentietraject gericht op de professie

Binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen is het voor excellente studenten mogelijk een Honours College te volgen. Dit houdt in, dat deze studenten naast hun reguliere Bachelor een extra 2-jarig programma volgen waarin zij zich nadrukkelijk richten op de koppeling (pedagogische en onderwijskundige) wetenschap-praktijk, het zgn. “excellentietraject gericht op de professie”. Dit traject beoogt aan te sluiten bij de ontwikkeling van evidence based interventies in de sociale wetenschappen, i.c. (ortho)pedagogiek en onderwijskunde.

Opzet: Wetenschap in de praktijk

Binnen het “Excellentietraject gericht op de professie” worden één of twee honoursstudenten gekoppeld aan een professional. Studenten participeren gemiddeld 1 dag per week binnen de organisatie/instelling in het werkveld waaraan de professional verbonden is en maken zo kennis met de verschillende aspecten van het orthopedagogische of onderwijskunde werkveld. Bij voorkeur participeren zij in de activiteiten die de organisatie ontwikkelt rond evidence based interventies.

Relevantie voor de praktijk

Ten eerste kan het voor de instelling of organisatie van toegevoegde waarde zijn om een student in te kunnen zetten bij het doen van onderzoek. De student kan onderzoekstaken verrichten waar de professional zelf weinig tijd voor heeft maar die wel van wezenlijk belang zijn. Daarnaast is het voor de excellente professionals en het werkveld interessant om een excellente student te begeleiden waardoor zij al in een vroeg stadium in aanraking komen met veelbelovende studenten oftewel potentiele werknemers.

Laatst gewijzigd:31 augustus 2015 13:06
printView this page in: English