Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderwijsUPO-GOpleiding O-G

Opleidingstraject

De opleiding tot Orthopedagoog-Generalist  

De UPO-G conformeert zich aan de opleidingseisen voor NVO Orthopedagoog-Generalist en verzorgt 480 uur cursorisch onderwijs en 110 uur groepssupervisie. Over ruim twee jaar verdeeld, worden de volgende onderdelen in het cursorisch onderwijs aangeboden:  

Diagnostiek

192 uren

Indicatiestelling

48 uren

Interventie

192 uren

Overige onderdelen

48 uren

Totaal

480 uren

In het eerste jaar, het zogenaamde theoretisch jaar, worden deze onderdelen in het cursorisch onderwijs verdeeld aangeboden over drie werkvelden, te weten jeugdzorg (JZ), opvoeden en ondersteunen van personen met beperkingen (OPB) en onderwijs- en leerproblemen (OLP). Binnen de interventie-uren worden twee belangrijke interventiestromingen behandeld: gedragstheorie en systeemtheorie.
 
In het tweede jaar, worden een aantal modules aangeboden waarin diagnostiek, indicatiestelling en interventie geïntegreerd zijn.  
   
Supervisie
De supervisie wordt groepsgewijs (groepsgrootte maximaal drie personen) gegeven. Het supervisietraject bestaat uit twee gedeelten. Op de helft van de opleiding wordt gewisseld van supervisor en van medesupervisanten. Naast groepssupervisie zijn er per supervisiegedeelte drie individuele supervisie­momen­ten.
   
De 2790 uren praktijkervaring moet op een geschikte praktijkinstellingsplaats worden opgedaan. De aard van de relatie cursist tot de praktijkinstellingsplaats is in de eerste plaats een kwestie van de cursist. Het staat de cursist vrij een adequate praktijkinstellingsplaats te zoeken en vervolgens te informeren of deze praktijkinstellingsplaats zou kunnen voldoen aan de eisen die de UPO-G stelt.
   
Deze eisen komen overeen met de eisen die de NVO stelt aan een praktijkinstellingsplaats om te voldoen aan de registratie eisen voor Orthopedagoog-Generalist.    

Enkele aandachtspunten hieruit zijn:  

  • werkomvang minimaal 20 uur per week
  • duur: 24 – 30 maanden
  • functie: academisch geschoold orthopedagoog
  • taken: mogelijkheid tot diagnostiek en interventie
  • elke vrijdag moet worden vrijgehouden voor cursorisch onderwijs en supervisie
  • aanwezigheid werkbegeleider: gedragswetenschapper op niveau van Orthopedagoog-Generalist/GZ-psycholoog met minimaal 5 jaar werkervaring.

Laatst gewijzigd:12 januari 2018 16:08