Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderwijsUPO-GOpleiding O-G

De Orthopedagoog-Generalist

De Orthopedagoog-Generalist is een professional op het gebied van opvoedings-, leer- en ontwikkelingsprocessen. Via diagnostiek en interventie kan de orthopedagoog zich zowel op het kind, de jeugdige, of andere cliënten met wie een pedagogische relatie wordt onderhouden richten, als ook op andere betrokkenen in het opvoedingsproces en de context waarin opvoeden plaatsvindt.

De Orthopedagoog-Generalist beschikt over deskundigheid betreffende het uitvoeren van diagnostiek, het formuleren van een indicatiestelling en verrichten van interventies. Daarnaast is deze deskundig betreffende taken op gebied van onderwijs, onderzoek en beleid, die direct of indirect gerelateerd zijn aan diagnostiek, indicatiestelling of interventies.

Laatst gewijzigd:12 januari 2018 16:08