Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderwijsUPO-G

NVO registraties

Er worden in het registratiesysteem drie trappen van beroepsbekwaamheid onderscheiden:

1. Basisregistratie NVO Basis-Orthopedagoog
De registratie NVO Basis-Orthopedagoog kan behaald worden op grond van een universitair diploma orthopedagogiek, verkregen aan een Nederlandse universiteit waarvan het programma vooraf is goedgekeurd door de NVO. Eventueel zou men op grond van een universitair diploma onderwijskunde, algemene pedagogiek of ontwikkelingspsychologie opgenomen kunnen worden in het register van de Basis-Orthopedagoog. Er dient hierover overleg plaats te vinden met de NVO, telefoonnummer: 030-2322407 of website www.nvo.nl

2. Registratie Orthopedagoog-Generalist
De formele eisen voor de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist zijn grotendeels ontleend aan de registratie-eisen GZ-psycholoog: een ruim twee jaar durende opleiding waarin gedurende vier dagen in de week praktijkervaring wordt opgedaan en één dag per week cursorisch onderwijs wordt gevolgd. Daarnaast is 240 uur zelfstudie en 90 uur supervisie vereist.
 
Specifiek voor de NVO is de positie van de supervisoren, deze personen hebben een cruciale rol in het beoordelingstraject van het aanvragen van de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist. Naast supervisor zijn zij beoordelaar van de casusbeschrijvingen en de reflectieverslagen. De registratiecommissieNVO Orthopedagoog-Generalist heeft tot taak de kwaliteit van de supervisoren te bewaken door middel van steekproefsgewijze toetsing van ingediende casusbeschrijving en reflectieverslagen.
 
De registratiecommissie verstrekt namens het bestuur van de NVO de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist.

De eisen voor opname in het register zijn:

  1. Duur van de opleiding minstens twee jaar en hoogstens zes jaar. Gedurende deze periode (waarbij de UPO-G uitgaat van een periode van ruim twee jaar):
  2. 480 uur postmaster cursorisch onderwijs; dit komt neer op ruim twee jaar elke vrijdag 6 uur onderwijs
  3. 240 uur zelfstudie (literatuur en opdrachten)
  4. 2790 uur werkervaring; dit houdt in twee jaar lang minimaal drie dagen per week praktijkervaring opdoen op het niveau van een academisch geschoold orthopedagoog in samenwerking met een interne werkbegeleider
  5. 90 uren individuele supervisie of 110 uur groepssupervisie
  6. Drie casusbeschrijvingen waarin diagnostiek, indicatiestelling en interventie geïntegreerd zijn en twee reflectieverslagen betreffende het supervisietraject, begeleid door twee supervisoren.


3. Registratie Orthopedagoog-Specialist

De eisen voor deze registratie zijn nog in ontwikkeling bij NVO.

Laatst gewijzigd:12 januari 2018 16:06