Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderwijsUPO-GNascholingsaanbod

Module 2: Ontwikkeling en opvoeding van kinderen met psychopathologisch gedrag

Inhoud: Vergroten van kennis van diagnostiek, indicatiestelling en behandelmethoden ten aanzien van (on)gewone opvoedingssituaties waarin een kind/jongere met psychopathologie en zijn opvoeders zich bevinden. Er wordt daarbij ingegaan op het onderkennen van psychopathologie bij kinderen en jeugdigen en vooral welke invloed dit kan hebben op hun ontwikkeling en opvoeding.
Hoofddocent: Mw. drs. I. Wesselink, orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut VGCt ®, GZ psycholoog en EMDR therapeut; Accare jeugdpsychiatrie Smilde.

Verdeling uren:
Diagnostiek 16 uur
Behandeling: 32 uur

Laatst gewijzigd:06 juli 2018 09:25